Tidsskriftet Fett søker styreleder og nye styremedlemmer!

Klarer du å holde styring på tall, er du flink til å skrive søknader og aller viktigst – banker hjertet ditt for feministisk aktivisme? Da er dette noe for deg! 

Styret i Fett har ansvaret for tidsskriftets økonomi og daglige drift. I tillegg står vi på stand, arrangerer godt besøkte debatter og fester, og er en engasjert, hyggelig og driftig gjeng.

Vi søker etter fire nye styremedlemmer for perioden 2020-2021 med kompetanse innen markedsføring, søknadsskriving, nettsider, økonomi, juss, forretningsdrift og abonnementsverving. Du trenger ikke kunne alt – det viktigste er at du har tid og lyst til å gjøre en innsats! 

I tillegg søker vi ny styreleder. Styrelederen har ansvaret for å lede styrets månedlige møter, følge opp styrets arbeid og ha arbeidsgiveransvar for redaktør og administrasjonssekretær. I styrets forslag til budsjett for 2020 honoreres dette vervet med 12.000 kroner i året.

Fett en av de viktigste bidragsyterne i den offentlige debatten om kjønn og feminisme. Det redaksjonelle arbeidet ledes av redaktør Hanne Skogvang. Redaksjonen holder til i Oslo og Bergen, og består av engasjerte og skriveføre folk som setter temaer på dagsordenen som de tradisjonelle mediene har en tendens til å overse. Tidsskriftet gir ut fire numre i året, og de slippfestene våre er i seg selv en begivenhet!

Send oss søknad med en kort beskrivelse av deg selv, din bakgrunn og interesser, samt hvorfor du mener nettopp du kan gjøre en god jobb som styremedlem eller styreleder i Fett. Ny styreperiode begynner i april. Folk av alle kjønn er selvfølgelig velkomne! Menn og folk med minoritetsbakgrunn oppfordres særlig til å søke.  

Søknad sendes til tidsskriftetfett@gmail.com innen 22. mars. Merk søknaden med «Søknad styret» og spesifisér om du søker på stillingen som styreleder eller styremedlem – eller begge.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål!

Kontaktperson: Styreleder Mari Lilleslåtten

Epost: mari.lilleslaatten@gmail.com

Telefon: 992 74 535

Vil du abonnere på tidsskriftet Fett? Bestill abonnement i vår nettbutikk!

Share This