Inngangen til helgen markerte avslutningen på det årlige møtet i FNs kvinnekommisjon (Commision on the Status of Women, CSW) som startet 22.februar. Hovedtema for kommisjonen har vært kvinners muligheter og deltakelse i utdanning, vitenskap og teknologi, og kvinners arbeiderrettigheter og  rett til arbeid.

Prioriteringen av nettopp utdanning for årets kommisjon, er en følge av sammenhengen mellom utdanning og sosial forandring samt økonomisk vekst. Dette igjen fører til en styrking av kvinner, skriver CSW. Videre  legges det vekt på kvinners individuelle fordeler med utdanning, men også på de makroøkonomiske gevinstene. Den globale økonomien trenger kunnskap, og her må den kvinnelige befolkningen med.

Fra Norge steppet statssekretær Ingrid Fiskaa inn for Audun Lysbakken som er i pappapermisjon, et tema som selvsagt ikke ble forbigått. Fiskaa valgte å starte Norges innlegg til kommisjonen med nettopp å opplyse om at Lysbakken var hjemme med sin datter.

Da Fiskaa under sitt New York besøk også fikk snakke om permisjon og likestilling hos Fox News, var det de økonomiske aspektene som ble vektlagt. Fiskaa argumenterte for at hele samfunnet tjener på å ha et høyt antall kvinner i arbeid, et argument som burde passe konteksten. Programlederen virket ikke videre overbevist, og var heller bekymret over kvinners frihet, dersom de skal «tvinges ut i jobb». Hele innslaget ligger her.

Ellers har kommisjonen feiret opprettelsen av UN Women, som binder sammen tidligere seperate enheter i FN som omhandler likestilling og kvinners rettigheter. Denne uken lanserte den nyopprettede enheten et initiativ for å styrke kvinners rolle i konfliktløsning. I den sammenheng vil et internasjonalt register over kjønnseksperter opprettes, hvor disse skal kunne bidra i rekonstruksjonsarbeid etter konflikter. Målet er blant annet å kunne hjelpe kvinner til organisere seg og delta i fredsarbeid, et mål som vel er særlig relevant i disse dager. Slikt sett vender man tilbake til kommisjonens tema – uten utdanning er det også vanskelig å få med befolkningen i demokratiseringsprosesser.

Foto: Emma K. Lydersen/Norway UN

Share This