Med bakgrunn i den dystre voldteksstatistikken hittill i år er det på tide å samle seg for å ta gaten tilbake. Lørdag var det fakkeltog i Oslo, torsdag 10.11.11 blir det tog i Bergen på Torgallmenningen fra kl 19.00.

Det vil først bli holdt appeller av folk fra forskjellige politiske parti, samt FMSAK, Tidsskriftet Fett, Ottar og LO. Gateprest Thor Brekkeflat vil også si noen ord. Deretter går toget i en forhåndsbestemt rute som vil bli informert om på arrangementet.

Rødt vil selge fakler, og eventuelt overskudd vil gå til SMIH (senter for hjelp til selvhjelp etter seksuelle overgrep).

Initiativtaker: Anna Kathrine Eltvik fra Rødt
Arrangører: LO, FMSAK, Ottar, Kvinneaktivistene, Arbeiderpartiet, Kvinnefronten, RU, Tidskskriftet Fett og Rødt.

Fakkeltog mot voldtekt, Torgallmenningen i Bergen, torsdag 10.11.11 kl.19.00

Share This