Feiltolket og vedtatt

– Den største utfordringen muslimske kvinner møter i dag er å snu de etablerte feiltolkningene av koranen, sier Ratna Osman, direktør for Sisters in Islam.

– Man kan være en god muslim og samtidig en feminist.

Den lyse stemmen til Ratna Osman fyller aulaen i Asian Development Bank i Manila, Filippinene. Direktøren er invitert til å holde et foredrag om de største utfordringene muslimske kvinner møter i en moderne verden. I følge Osman er det å lese koranen ut i fra kontekst, både daværende og nåværende.

– Da koranen ble skrevet var de muslimske samfunnene den fremste sivilisasjonen i verden. Da Europa fremdeles strevde i den mørke middelalderen diskuterte vi samfunnsstruktur og utdanning. Se på oss nå, vi stoppet opp på et tidspunkt. Patriarkiet eksisterer fremdeles i beste velgående i muslimske familier. Man tolker koranen dit hen at siden mannen er kvinnens beskytter, så er han også overlegen. Patriarkiet er forlatt i vesten, det er på tide vi gjør det samme i våre familier.

Tidligere har Osman studert sharia-lovene ved det muslimske universitetet i Islamabad, og hun har engasjert seg i arbeidet til Sisters in Islam siden 2009. Men, som hun sier selv, gikk det flere tiår før hun vågde å stille spørsmål ved tolkningen av koranen.

– Som student stilte jeg spørsmål på spørsmål, helt til jeg kom til et punkt hvor det stoppet. Jeg klarte ikke å stille spørsmål ved tolkningene av koranen, fordi jeg trodde de var Guds ord. I dag kjenner jeg forskjellen.Profeten var også bare et menneske.

Hun ble en konservativ muslim først da hun fylte 15 år og begynte å studere koranen. Selv sier hun at hun da ble født på ny som muslim.

– Jeg gikk på forelesninger og leste bøker som alle sementerte ideen om at jeg måtte dekke meg til. I min kvinnelige kropp hadde jeg makt til å kontrollere mennenes begjær. Logikken var at jo mer jeg dekket til, jo bedre ville de oppføre seg. Alternativet var helvete.

 

Tekst: Hanna Huglen Revheim

Redaksjonsmedlem i Fett

Teksten er opprinnelig publisert i Fett#2 2014

Illustrasjon: Natalie Foss

nataliefoss.co.uk

Men det verste, forteller Osman, var da hun ble fortalt at det var ikke bare hun selv som ville komme til helvete om hun bevegde seg utendørs utildekket.

– Jeg trodde jeg bygde et palass i helvete for mine foreldre med hvert skritt jeg tok. Forestill deg hva det gjør med et 15 år gammelt barn. Og dette kom fra min forståelse av hva en god muslim var. Jeg trodde det var min bane.

Det var da hun kom i kontakt med Sisters in Islam at synet på tolkningene endret seg.

– Det er et veldig berømt vers i koranen som forteller hvordan Gud identifiserte mannen som den mest opphøyede av hans skapninger. Slik verset tolkes skal mannen derfor anerkjennes som leder av alle andre, deriblant kvinnene. Også for meg har dette en gang vært en sannhet fra Gud. Det er det ikke lenger.

Sisters in Islam jobber for å fremme likestilling, for kvinners rett til å bevege seg fritt, og mot gamle skikker som omskjæring og flerkoneri. Siden de startet arbeidet i 1987, har de blitt anklaget for å være antimuslimske og blasfemiske.

– Vi snakker ikke mot islam, men om tolkninger av koranen. Hvorfor skal man omskjære, når hverken Allah eller Profeten nevner dette? Hvorfor kan vi ikke la samfunnene våre bevege seg fremover?

I alle verdensdeler finnes det menn som hevder at koranen gir dem rett til å gifte seg med så mange kvinner de vil, om det er en, to, tre eller fire. Men i Osman sin tolkning er det ikke dét koranen sier:

– Det stemmer at man praktiserte flerkoneri i tiden da verset ble skrevet, men det var ikke slik at en 60 år gammel mann kunne gifte seg med en knapt 20 år gammel jente bare fordi han hadde lyst på henne. Konteksten til verset er glemt. På den tiden var det krig, og det var kun menn som kunne forsørge flere som tok nye koner. Ekteskapet var en mulighet for å gi enslige kvinner og enker et bedre liv, ikke for å tilfredsstille hans lyster.

Osman understreker at tro skal harmonisere både med en selv og verden rundt.

– En religion skal ikke diskriminere og frata normale mennesker rettighetene deres. Men i Iran vedtok de nylig en lov der de tillater ekteskap ned til en minstealder på ni år. Hvordan er det mulig at kvinnene innenfor islam er så annerledes enn dem utenfor? Hvorfor blir muslimske jenter et seksuelt objekt, klar for ekteskap og graviditet, med en gang de når puberteten? All forskning viser at dette ikke er bra. Hvorfor er det et gyldig argument at «det ble gjort i det syvende århundre», når det er uhørt i resten av verden? Allah leste oss versene for å løse problemer for 1400 år siden. Vers som ble tolket for 1400 år siden.Tolkningene passet til samfunnsproblemene i det syvende århundre, sannsynligvis i det 15. og.så. Men de passer ikke inn i en moderne verden. Vi må tolke koranen på nytt. Det er vi selv som må ta tak i dette.

– Jeg trodde jeg bygde et palass i helvete for mine foreldre med hvert skritt jeg tok. Forestill deg hva det gjør med et 15 år gammelt barn. Og dette kom fra min forståelse av hva en god muslim var. Jeg trodde det var min bane.

Legg igjen et svar til Panda Raw Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Annonse:
Share This