luke24

NETTMAGASIN: En av de mest spennende tingene som har skjedd i år er oppstarten av nettmagasinet sister-hood, en plattform for kvinner med muslimsk bakgrunn. En av tankene bak plattformen, som arrangerer debatter og foredrag så vel som å publisere tekster, er at kvinner med muslimsk bakgrunn skal få anledning til å snakke for seg selv heller enn å alltid bli snakket for eller om – et prinsipp vi i Fett støtter helhjertet opp om. Sister-hood vil utfordre stereotypier og fremme stemmene til «fryktløse, progressive og kreative» kvinner, og skaper dessuten rom for nettverksbygging og solidaritet. Heia alle skamløse søstre! Et intervju med sister-hoods grunnlegger Deeyah Khan kan leses her.
Hedda

sister-hood-collage

Bilde fra sister-hood.com.

  • Sister-hood, nettmagasin.Redaktør: Afak Afghun. Kan leses på sister-hood.com
Share This