ellenmortensenluke5FOREDRAG: Trenger du en liten oppfriskning på, eller intro til, moderne feministisk teori? Da er hovedbiblioteket i Bergen stedet for deg, 7. desember kl. 12:00. Professor Ellen Mortensen (UiB) holder foredrag om Teorier om kjønn og seksualitet fra 68 til i dag. I løp av en knapp time vil Mortensen lose publikum gjennom toneangivende retninger innenfor vestlig kjønnsteori post-1968. Blant milepælene på Mortensens agenda, nevnes skillet mellom ”sex” og ”gender”, feministisk bruk av psykoanalytiske begreper og teori, queer-teoretisk bruk av Michel Foucaults påstand om seksualitet og kjønn som språklig og historisk konsturerte størrelser, og den nyere trans-bevegelsens opprør mot etablerte kjønnskategorier. Hoi! Vil du utvide feministhjernen din med opptil flere hakk på rekordtid, er dette anledningen du ikke visste at du ventet på. Ta med deg matpakka, slå deg ned i beste lunsjtid, la hodet fylles. (Og dersom du ikke bor i Bergen, kan du heldigvis laste ned podcast fra bibliotekets hjemmesider.)
Ida

  • Teorier om kjønn og seksualitet fra 68 til i dag, foredrag av Ellen Mortensen. Onsdag 7. desember kl. 12.00, hovedbiblioteket i Bergen. Gratis inngang.
Share This