Nytt Fett i hyllene – og i årets siste nummer får du 60 sider ekstra tegneseriespesial!

«Heller femi enn Nemi», skriver Martin Bjørnersen i Morgenbladet denne uken, og sikter til tegneseriebilaget som følger med denne utgaven av Fett. Ja, for i denne utgaven har vi ikke mindre enn tretten tegneserieskapere med på laget, pakket fint inn i et eget spesialbilag.  Serieskaperne har fått jobbe med blant annet rasisme, sexisme og homofobi, og serverer temaene i strek og ruter. Vellykket er det også, skal vi tro Bjørnersen: «I det store og hele er dette et forbausende leseverdig eksperiment fra en tidsskriftsredaksjon med så vel sympatiske ambisjoner som gjennomføringsevne».

Samtidig peker Bjørnersen på en viktig detalj: at tegneseriebilaget virker minst like fokusert på mannsrollen. Mannsrollen er også et tema i hoveddelen av Fett denne gang. Marte Mesna analyserer i sin artikkel «Far i forhandling» noen av stemmene som er hevet om dagens manns- og farsrolle. Hun hevder at menn selv blir kjønnede individer og maskuliniteten settes under forhandling når de inntar områder som tradisjonelt har vært kvinners domene. Forhandlingen er ikke smertefri:

«Både Texmo, Østli og Knausgård gir uttrykk for en lengsel tilbake til da mannen i større grad var norm og maskuliniteten mindre i omveltning, og samtidig et progressivt ønske om å delta i og føle glede over en sfære som i generasjonene før dem har tilhørt kvinnene.»

Å dele sfærer er nettopp også hva Senter for kvinnerettigheter i Honduras jobber med. Der opplever kvinner at de offentlige møteplassene styres av menn gjennom vold, seksuelle bemerkninger og tilnærmelser. Et nytt prosjekt skal ved hjelp av googles karttjeneste gi kvinnene mulighet til å merke av hvor og av hvem de har blitt trakassert. Mer om prosjektet kan du lese om i artikkelen til Kjersti Kanestrøm Lie som nylig har vært på reise i Honduras.

På sett og vis tar damene i Honduras gaten tilbake, om enn foreløpig i virtuell form. Aksjon mot voldtekt her i Norge er også et initiativ for det samme, Ida Irene Bergstrøm har intervjuet leder Lisa Arntzen. Victoria Kielland har snakket med Sara Stridsberg om hennes forfatterskap og om kjønnets melankoni, og Anette Therese Pettersen med Alan Øyen om hans siste forestilling. Ikke nok med det, i vårt nye nummer har vi flere kunstneriske bidrag – fem kunstnere har visualisert en feministisk sak de selv er personlig opptatt av. Så, om du for eksempel vil se fredsprisvinnerne fra en ny vinkel, kan du løsrive deg fra tv-skjermen og sprinte ned på kiosken.

Fett er i handelen fra 10.desember.

Share This