Tid for tog, fest og Fett!

Snart 8. mars! En uke med debatter, slippfest for Fett, og mulighet til å gå i tog og si hva du mener om den der reservasjonsretten. Fest med Fett! Fett feirer kvinnedagen med slipp av årets første utgave, og vi inviterer til ikke mindre en to slippfester! I Bergen...

Foran loven

Dette er ikke min egen fortelling, men den er personlig. Personen har ikke valgt å bruke den som et poeng i kampen mot reservasjonsrett, det er det jeg som har gjort. Men anonymiteten er likevel passende, da den likner på så mange andre aborthistorier fra 60-tallet....