Fett søker ny redaktør

Søknadsfrist: 12. april 2021

Fett er et feministisk tidsskrift som gis ut fire ganger i året. Tidsskriftet ble etablert i 2004 og utgis med økonomisk støtte fra Fritt Ord, Bergen kommune og Norsk Kulturråd med flere. Fett eies av Kvinnefronten, og opererer redaksjonelt uavhengig og etter redaktørplakaten. Fett har redaksjon i Oslo og Bergen.

Fett søker ansvarlig redaktør med tiltredelse mai 2021.

Kvalifikasjoner

Vi er på jakt etter en redaktør med en bredt anlagt feministisk interesse, og med erfaring fra redaksjonelt og journalistisk arbeid og/eller bakgrunn fra organisasjonsarbeid. Fett har en engasjert redaksjon med flinke skribenter, fotografer og aktivister som i stor grad jobber på frivillig basis. Vi søker derfor en redaktør som evner å motivere redaksjonen og kan sikre at Fett fortsetter å være et tidsskrift av høy kvalitet. Søkere oppfordres til å levere arbeidsprøver med søknaden. 

Om Fett

Fett er en ledende feministisk plattform i den offentlige samtalen om kjønn, kjønnspolitikk og likestilling. Tidsskriftets formål er å fremme feministisk opplysning og mane til diskusjon om aktuelle og evigaktuelle temaer.

I 2019 vant Fett Tidsskriftforeningens pris i åpen klasse for å skape et åpent rom for feministisk debatt. Som juryen sa: «Metoo, trans, scenenekt, rasisme – Fett går i dybden. Alltid med respekt, aldri feigt. Ofte med humor, alltid med alvor i bunnen. Fett evner å både irritere og engasjere».

Fett er mer enn et tidsskrift som detter ned i postkassa til abonnentene – vi vil også være premissleverandør i den offentlige debatten og synlige i kulturlandskapet. Vi arrangerer derfor også debatter, konserter, filmvisninger og andre kulturarrangementer. I 2020 startet Fett podkasten Fett nok, og arbeider nå med å lansere nye nettsider og økt digital tilstedeværelse. 

Fett deler kontor med Gullberg og Bostadløkken og Brød og Roser i det feministiske litterære kollektivet Kingos 4 på Kiellands plass i Oslo. Størstedelen av Fetts arbeid gjøres på frivillig basis. 

Arbeidsoppgaver

Redaktørstillingen innbefatter følgende ansvarsområder:

  • Redaksjonelt ansvar for produksjon og utgivelse av fire årlige utgaver av tidsskriftet Fett, samt på nettsiden fett.no
  • Redaksjonelt ansvar for Fetts podkast Fett nok
  • Ledelse og koordinering av Fett-redaksjonens arbeid
  • Rapportering til Fetts styre, kommunikasjon med designer og trykkeri
  • Rekruttering av skribenter, illustratører og fotografer til bladet, sammen med redaksjonen
  • Søke og rapportere til aktuelle støtteordninger i samarbeid med administrasjonssekretær og styre 
  • Arrangere slippfester og andre arrangementer i samarbeid med redaksjon og styre
  • Være Fetts ansikt utad i media og norsk offentlighet forøvrig

Betingelser og lønn

Redaktøren ansettes med et åremål på to år, med mulighet for forlengelse. Redaktørjobben er en 50% stilling, med en brutto årslønn på cirka kr 240 000. Øvrige betingelser settes etter avtale med Fetts styre.

Fett har kontor i Kingos gate 4 i Oslo. Redaktøren vil disponere kontorplassen sammen med Fetts administrasjonssekretær. Det er ingen betingelse å ha bosted i Oslo.

Størstedelen av Fetts arbeid gjøres på frivillig basis. Ansvarlig redaktør og administrasjonssekretær mottar lønn for arbeidet, mens styreleder, designere, biredaktører, illustratører og skribenter honoreres.

Daglig drift og distribusjon håndteres av administrasjonssekretæren.

Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende redaktør Hanne Linn Skogvang på e-post hanneskog@gmail.com  og tlf: 95109659 eller styreleder Maiken Lium på maiken.saetran@gmail.com.

Søknad med CV og eventuelle arbeidsprøver sendes til abonnement@fett.no.

Dersom noe ønskes sendt i posten, bør det informeres pr. e-post.

Fett, v/Kvinnefronten

Kingos gate 4

0457 Oslo

Merkes: Redaktør i Fett

Share This