Kvinner er i flertall både som studenter og i phd-utdanningen, men 79 prosent av norske professorer er menn.  Kjønnsubalansen i akademia diskuteres på internasjonal konferanse i Bergen, der blant annet finanskrisen trekkes frem som en utfordring for likestillingsarbeidet.

29. – 31. august arrangeres 7th European Conference on Gender Equality in Higher Education ved Universitetet i Bergen. Om lag 250 deltakere fra inn- og utland skal diskutere spørsmål og utfordringer knyttet til likestilling og kjønnsbalanse i akademia. Planleggingen av konferansen bød imidlertid på utfordringer for vertskapet ved UiB. Finanskrisen har hatt sin innvirkning på universitetene sine reisebudsjetter, og likestillingskonferanser blir ikke prioritert, skriver UiBs nettavis På Høyden.

– Alle mener at likestilling er viktig. Men likestillingsarbeidet må ofte vike når «viktigere» tema gjør seg gjeldende. Det å arbeide for en bedre kjønnsbalanse krever ekstra innsats, sier likestillingsrådgiver ved Universitetet i Bergen, Anne Marit Skarsbø til På Høyden.

Men det er ikke bare økonomien som setter bremser for likestillingen på universitetet. Vitenskapelige og pseudiovitenskapelige forklaringer på «innebygde» forskjeller mellom kjønnene er noe av det australske Cordelia Fine vil fokusere på i sitt innlegg på konferansen, melder uib.no. – Som i alle organisasjoner finner du færre kvinner i akademia jo høyere opp på karrierestigen du ser. Jeg blir ikke overbevist av disse komfortable argumentene om at menn og kvinner har ulikt potensial og ambisjoner innebygd i hjernen, sier hun.

Mangel på barnehageplasser og vanskeligheter for å kombinere karriere og barn, blir ofte pekt på som årsaker til at det er få kvinnelige ansatte i akademiske stillinger.

– Blant annet i Tyskland og lenger sør i Europa peker kvinner på mangel på barnehageplass som en av de viktigste grunnene til at de ikke makter å gjøre akademisk karriere, uttaler Anne Marit Skarsbø til På Høyden.

Tiltross bedre utbygd barnehagetilbud i Norge, viser en ny studie at åtte av ti kvinnelige universitetsansatte mener det ikke er likestilling på arbeidsplassen.

 • Kvinner og menn i akademia:
  I 2010 var kvinneandelen blant forskerpersonalet 44 prosent i universitets- og høgskolesektoren
  Professor: 21 prosent kvinner, 79 prosent menn
  Førsteamanuensis: 40 prosent kvinner, 60 prosent menn
  Universitets- og høgskolelektor: 60 prosent kvinner, 40 prosent menn
  Høgskoledosent: 30 prosent kvinner, 70 prosent menn
  Faglig leder: 33 prosent kvinner, 67 prosent menn
  Førstelektor: 47 prosent kvinner, 53 prosent menn
  Doktorgradsstudenter: 52 prosent kvinner, 48 prosent menn

Tall: På Høyden

Foto: UiB/Paul S. Amundsen

Share This