Til styremedlemmer, redaksjon og andre involverte i Fett: det kalles med dette inn til ordinært årsmøte for 2014. Søndag 27. april klokken 15. i 5. etasje i Menneskerettighetshuset, Kirkegata 5, Oslo.

Frist for å sende inn forslag er to uker før årsmøtet.

Fra vedtektene:

«Årsmøtet skal behandle alle rettidig innkomne saker, budsjett og handlingsplan, samt valg av nytt styre og godkjenning av årsregnskap og balanse. Styret skal presentere en årsberetning for årsmøtet.»

«Alle medlemmer har møte-, forslags- og stemmerett, inkludert redaktøren(e). Alle som har bidratt til Fetts virksomhet i forbindelse med minst to nummer det siste året er medlemmer i Fett. En representant fra Kvinnefronten har tale-, forslags- og stemmerett på Fetts årsmøte. Kvinnefrontens arbeidsutvalg og landsstyre inviteres til årsmøtet som observatører, med forslags- og talerett, men uten stemmerett.Styreleder, administrasjonssekretær og ansvarlig redaktør har møteplikt på årsmøtet. Andre styremedlemmer kan være til stede på årsmøtet. Styremedlemmene og administrasjonssekretær har rett til å uttale seg på årsmøtet.»

Share This