Med tungt hjerte må vi meddele at mars måned har stor andel bakstrevere. Mens verden bør beskyttes mot VGs anmelder, bør UNE bli bedre til å beskytte de som trenger det.

I begynnelsen av mars kom rapporten om kjønnsubalansen i norsk populærmusikk, bestilt av GramArt. Rapporten er ikke akkurat hyggelig lesning for de som håpet at musikk-Norge var på vei til å bli mer likestilt. Norske, kvinnelige musikere diskrimineres fra radiospilling, både ved å unnlate spilling av sjangrer med høy kvinneandel, men også ved å velge bort kvinnelige musikere i de sjangrene hvor de faktisk er sterkere representert. Ser man på feltet som helhet tjener kvinnene 78% av sine mannlige kolleger og i populærmusikken ikke mer enn 54 %.

Reaksjonene har ikke ventet på seg, og av de mer vettuge kommentarene kommer fra Joacim Lund i Aftenposten. Han etterspør mer østrogen i musikkbransjen, og ber bransjen selv om å finne tiltak som virker. Lund argumenterer for at makten konsertarrangører og radiokanaler har, ikke kommer uten ansvar. Makt finner vi også i bransjespråket, som tydelig kommuniserer en musikkverden for menn. I samme tidsperiode tar Eirik Kydland i Bergens Tidende et oppgjør med ballesnakket som gjerne brukes om «tøffe damer». Blant annet har artisten Gabrieles plateselskap valgt å promotere henne med at hun har «bevist at jenter har baller så det holder!».

VGs anmelder Stein Østbø henger ikke med i det hele tatt og i sin anmeldelse av Madonnas nye plate omtaler han henne som en «luremus» (hva i helvete er det!?). Vi måper og lurer på om å bruke begrepet «luremus» sier mest om han eller Madonna. Full skjerpings nå, Østbø! Skal musikkbransjens bli bedre balansert bør nok også media ta sin del av ansvaret og vi trenger da ikke anmeldere som Stein Østbø.

Det finnes dessverre flere som fortjener bakstrever tittelen denne måneden. Utlendingsnemda (UNE) har ikke toppet popularitetsbarometeret så langt i år, og gjør det heller ikke hos Fett. UNE har besluttet å sende ut en asylsøker som ble voldtatt på norsk mottak. Den nå 20 år gamle kvinnen kom til Norge i 2010, og ble voldtatt bare tre måneder etter hun kom til landet. I følge NRK skal jenten i ettertid forsøkt å ta sitt eget liv, men etter et opphold på psykiatrisk sykehus ble utsendelse besluttet. Leif Strøm som er juridisk rådgiver ved det delstatlige ressurssenteret for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), mener at det har skjedd en omsorgssvikt fra offentlig side.

– De som kommer til Norge som asylsøkere skal være trygge bare ved å passere norsk grense. Hvis man vandrer i Oslos gater er det en ting, men her er man på et asylmottak hvor man skal bli beskyttet, og da er det klart at det er det noen som har sviktet grovt. Rettsvesenet har gjort sin oppgave på en utmerket måte, men de statlige myndigheter må vurdere sitt ansvar på nytt, sier Strøm til NRK.

UNE har også nylig kastet ut den nigerianske kvinnen «Leah» og hennes datter som er født i Norge. «Leah» ble som 14-åring sendt til Italia som offer for menneskehandel, og ble tvunget i prostitusjon. I 2008 kom hun til Norge, og to år senere ble hun fanget opp av det statlige prosjektet for «reetablering, oppholdssteder, sikkerhet og assistanse» (ROSA). Hun har bidratt med informasjon til norske myndigheter om det hun har blitt utsatt for, men dette har ikke vært nok for at «Leah» skulle få bli i Norge. Hun er nå sendt tilbake til det første landet hun kom til, som er Italia. I følge UNE har Italia klart et støtteapparat til henne der.

Daglig leder i ROSA-prosjektet Mildrid Mikkelsen har i følge NRK en annen forståelse enn UNE:

– Vi har kontakt med flere italienske hjelpeorganisasjoner som forteller at de er hardt ramma av finanskrisa og har vært nødt til å legge ned hjelpetiltak blant annet krisesenter. Flere kvinner er også blitt avvist sjøl om organisasjonene veit at disse kvinnene er blitt fanga opp av bakmenn og tvunget ut i prostitusjon på nytt.

– I tillegg ser vi at kvinner kommer tilbake til Norge etter å ha blitt returnert til Italia fordi de ikke får hjelp der. Disse kvinnene flykter tilbake til Norge for å komme seg ut av tvangsprostitusjon.

Share This