Anne Ch. Østby besøk til Nord-India ble til en roman om Bihars prostituerte, de såkalte kjærlighetsarbeiderne. Nylig var Østby i Bergen og fortalte om arbeidet med boken.

Boken forteller historien om kvinnene i Nat-kasten, en kaste som livnærer seg på salg av hjemmebrent og prostitusjon. Mens kastens kvinner er varene som selges, fungerer mennene som halliker. Selve tittelen Kjærlighetsgata (Schibsted forlag) er basert på gaten hvor prostitusjonen finner sted. Samtidig viser tittelen til kjærligheten mellom mor og datter, forklarer Østby.

Etter det første møtet hennes med Bihar, ble det vanskelig for Anne Ch. Østby å snu ryggen til historiene hun fikk ta del i. Romanen Kjærlighetsgata kom ut i vår, og Østby gjestet i forrige uke Bergen og Kvinnefronten for å fortelle om gaten og kvinnene der. – Jeg valgte romanformen for den bedre kan treffe leseren enn hva man vil oppnå med en dokumentar.

Historiene Østby forteller om, er allikevel kjente. Som så mange andre steder henger prostitusjonen sammen med fattigdom, og kvinnene Østby snakket med hadde få andre muligheter. Samtidig hadde de et ønske og et håp om at døtrene deres skulle få en annen fremtid, selv om det kunne være langt frem. Innenfor Nat-kasten i Bihar er det i følge Østby vanlig at kvinnene prostitueres fra ung alder, og flere er dessuten ofre for menneskehandel.

Heldigvis finnes det håp, både i boken og i virkelighetens Bihar. Organisasjonen Apne Aap (i boken kalt Pukaar) arbeider for å hjelpe kvinnene vekk fra prostitusjon og for å gi dem utdannelse og alternativer. Da Hillary Clinton nylig besøkte New Delhi, fikk hun møte Apne Aap og ogranisasjonens president Ruchira Gupta – et møte som også nådde avisforsidene i India, og som symbolsk sett er viktig for et land med 3 millioner prostituerte kvinner. Les mer om Apne Aap!

Share This