kr 149

Vipps

1/24 FRITT PALESTINA

Fett #1/24 FRITT PALESTINA set fokus på den palestinske frigjeringskampen og det pågåande folkemordet i Gaza. Bidraga i nummeret tek for seg tema som akademisk boikott av Israel, situasjonen for gravide på Gaza, solidaritet mellom Sápmi og Palestina og ytringsfridom under press i Frankrike. Nummeret har også poesi av poetar som Fadwa Tuqán, Hind Joudeh og Sadik Qaka.

INNHALD

Leiar
Ingvill Kjærstein

Tidslinje
Sunniva Sagevik

Eg skal ikkje gråta
Poesi
Fadwa Tuqán

Mitt trygge hjem
Essay
Wesam Almadani

Dette barnet sover
Poesi
Sadik Qaka

Der Osama Shaheen kommer
fra, er alle journalister
Intervju
Andrea Abelone Berg

Intet sukker i byen
Poesi
Hind Joudeh

De liberale verdiers fall
Essay
Ellen Emilie Henriksen

Dikt
Amalia Sanchez Knotten

Et liv i skyggen av vestens
sionisme
Essay
Leila Restan

Å aldri se bort. Og aldri,
aldri å glemme.
Essay
Madeleine Schultz

Solidaritet med den
standhaftige
Essay
Inga Marie Nymo Riseth &
Even Sebastian Skallerud
Innhald

On this earth there is
that which deserves life
Illustrasjon
Anir Amsky

Jeg gir deg ly
Poesi
Hiba Abu Nada

Smertene ingen skal
måtte tole
Essay
Sofie Louise P. Holmøy

Dikt
Khalid Dader

Hvor er det journalistiske
raseriet?
Essay
Roya Shahibzadeh

Om eg døyr
Poesi
Refaat Alareer

Frigjøring gjennom utdanning
og akademisk boikott
Essay
Bushra Hashem &
Davina Kaur Patel

Lama Jamous
Illustrasjon
Ellisiv Brattfjord

Dikt
Marie Lyngby

KRITIKKSEKSJON

Fett anbefaler
Redaksjonen

Å drømme om havet
Uaktuell film
Hanne Rømsing Sæverås

Sjelens eksil
Anmeldelse av En flöjt
av mörker
Sigrid Strømmen

Noe er råttent i Israel
Anmeldelse av Enter Ghost
Marjam Idriss