kr 149

Vipps

4/23 KONTROLL

Temaet for årets siste nummer av Fett er KONTROLL. Nummeret belyser tematikk som etestørningar og diskriminering av kvinner i helsevesenet, livet i nonnekloster, skriving under diktatoriske regimer, opphavet til patriarkatet og framstillingar av valdtekt i norsk litteratur.

02 LEIAR

04 FOLKEMORDET I GAZA
Av redaksjonen

08 TRE DIGTE
Dikt
Av Uzma Akbari

12 Å SKRIVE FREM DET
FORTIEDE
Intervju
Av Priya Bains

18 SÅNN SÅ DØDEN HANS UT
Av Lixian Cheng

20 JEG PRØVER, PRØVER,
PRØVER Å KONTROLLERE
UDYRET I MEG. DET VIL UT!
Illustrasjon
Av Zarina Saidova

22 MISOGYNIEN I MEDISINEN
Av Liv Bjørnhaug Johansen

27 PATRIARKATETS OPPHAV
Intervju
Av Sunniva Sagevik

32 NONNENE OG MEG
Av Tiril Flatebø

35 Illustrasjon
Av Mari Linnea Svisdal

36 KVINNER I DET NORSKE
DRAGMILJØET
Fotoreportasje
Av Helene Mariussen

46 DEN JAPANSKE KUNSTEN Å
LA MENNESKER DØ I
UTLENDINGSINTERNAT
AV CHIAKI NISHIJIMA

50 Dikt
Av Amalia Sanchez Knotten

52 HVITE KVINNERS BEHOV FOR
Å VÆRE OFRE
Av Andrea Abelone Berg

58 MEN SJÅ PÅ MEG NO
Romanutdrag
Av Johanne Magnus

62 BARNELITTERATURENS
FRIGJØRINGSPOTENSIAL
Av Ingvild Swane

66 TEKSTEN OM TEKSTEN
Av Anonym

68 SPISEFORSTYRRELSER – EN
KROPPSLIG PROTEST?
Av Silje Sønsterud Olsen

72 KVINNER I REGI: DARIN HAGI
TAR KONTROLL OVER
EGET NARRATIV
Intervju
Av Helena Wacko

76 PARTNERVOLD HANDLER
OM KONTROLL
Av Natalie Espinoza

KRITIKKSEKSJONEN

80 DET VAR EN GANG
EN PARTY GIRL
Uaktuell film
Av Karen Fosse Rosness

82 DE SMÅ MELLOMROMMENE
MELLOM MAKT OG AVMAKT
Bokessay
Av Kjersti Egge

INNHALD

#4/23
Kontroll

86 SPRITFYLLA I FORBUDSTID
Anmeldelse av Xiania
Av Marjam Idriss

88 BRØLENDE TIGER,
SKJULT SKAM
Anmeldelse av Slemme jenter
Av Oda Vige Helle

90 NÅR ALT BLIR SVART
Anmeldelse av Grass
Av Hanne Rømsing Sæverås