29. oktober

Nobels Fredssenter
18.00 – 19.30
Gratis
Påmelding

Nobels Fredssenter

 

Nobels Fredssenter 
Brynjulf Bulls plass 1
0250 Oslo

 

Kvinner i musikken

Dagens Dynamitt. Djevelske damer – kvinner i musikken

For mange artister er musikk en kamp for frihet. Mange steder i verden er kvinnelige musikeres kamp for kunstnerisk frihet også en kvinnekamp. Dette er et glemt perspektiv når det snakkes om kvotering og kjønnsbalanse i musikkbransjen. Derfor stiller vi spørsmålene: Hva er de sosiale, økonomiske og praktiske utfordringene kvinnelige musikere, produsenter og managere opplever i globale samfunn? Hvordan fungerer disse mekanismene i ulike nasjonale kontekster? Hvilke fellestrekk ser vi? Og hvordan påvirker slike utfordringer musikken som blir skapt- på godt og vondt?

Debatten arrangeres som del av Oslo World Music Festival.

Introduction: Elen-Marie «The Student» Meggison Tandberg (NO) on «gender, culture and human rights»

In the ring:
Miss Bolivia (AR) – artist, activist
Maxida Märak (SE), artist, activist
Paula Rivera (AR)- manager, arts producer
Åsa Hamneståhl (SE) – producer, Swedish Embassy in Mexico
Birgitte Mandelid (NO) – marketing executive and booking, Øya festival
Rita Ray (UK), Club DJ, broadcaster (BBC), curator, performer and compiler
Anne Hilde Neset (NO) – artistic director, NyMusikk, contributing editor The Wire

Moderator:
Kristin Danielsen, Director Deichmanske Library

Concert:
Maxida Märak (SE)

Ferdigsnakka vil presentere et bestillingsverk kuratert for seminaret.

OBS: Begrenset antall plasser. Påmelding til info@osloworld.no

I samarbeid med Oslo World Music FestivalNobels Fredssenter, FerdigsnakkaRiddu Riđđu og Balansekunst.

 

Share This