De unge kvinnene bak Emblafestivalen vil skape en arena hvor kvinner kan få vise at de duger. Slik skal de komme kjønnsubalansen på kulturfeltet til livs.

Av: Ellen Sandum, redaksjonsmedlem i Fett. @Twitter: skapnerd

Festivalsommeren er igang, og det er dermed  høytid for å igjen notere seg at kjønnsbalansen er begredelig. Unntak finnes, men summa summarum er det langt fra likestilling på kulturfeltet. En versting i klassen er den tradisjonsrike Roskildefestivalen som har så lite som 15 prosent kvinnelige artister.

 – Kulturbransjen i dag er mannsdominert. Av artister som bookes til festivaler er den største andelen menn, og det vil vi gjøre noe med. Vi i Emblafestivalen vil gi kvinner en arena for å vise seg fram og skape et nettverk rundt, og i første omgang trekker vi inn kvinner fra musikk, kunst og litteratur.

Dette forteller Pernille Elverhøy Tårnes (19), Kristine Karlsen (20), Vilde Jacobsen (19) og Lisa Jakobsen (19), kvinnene bak Emblafestivalen.

– Vi ser oss ikke bare som en enkelt festival, men også som en del av kulturfeltet. Vi vil ha jevn fordeling og likestilling på kulturfeltet som helhet, og festivalen er vår måte å bidra til det på, sier de.

I tillegg til å etablere seg som festival, er målet til Embla-gjengen å kunne utvide og bli et forum/helårskonsept, som hele tiden presenterer nye jenter og kvinner i kulturbransjen, og gir dem en måte å bli sett og hørt på. Gjennom samarbeid med blant andre Kvinnefronten og AKKS jobber de for å nå ut til flest mulig.

De håper at festivalen vil kunne gi unge, talentfulle jenter en arena for utvikling og mulighet til å nå fram, så de kan bygge opp selvtillitt, bli scenevant og danne kontaktnettverk. Etablerte og uetablerte kvinnelige utøvere innen musikk, kunst og litteratur vil trekkes fram, men arrangørene understreker at alle er velkomne uansett kjønn og identitet.

Selve festivalen vil være på Parkteateret 13. september, og i tillegg til kvinner på og bak scenen vil det tilbys kunstutstilling, bokbad, brukthandel, café og mer.

Følg Emblafestivalen på Facebook og Twitter for artister og oppdateringer.

Share This