Er diskusjonen om kvinner skal være på kjøkkenet avleggs, og har den yngre generasjonen fått til det andre prøver å oppnå? Hva med arbeidslivet, har alle kjønn like muligheter der? Tre elever ved Ullern videregående skole diskuterer problemstillingen: har vi likestilling i Norge, og er det forskjell på gutter og jenter?

Tekst: Skrevet av tre elever ved Ullern videregående skole.

I verden har vi forskjell på kvinner og menn. Jenter går på jentetoalett, gutter går på guttetoalett. Men her går skillet mellom likestilling, og normer og kjønn. I Norge handler likestillingen mellom kvinner og menn om at det skal være like rettigheter for alle. Jeg er en jente på 16 år, og jeg mener det er likestilling i Norge, men samtidig er vi langt i fra like.

I Norge har jenter like mye rett til å gå på skole som gutter. Når det gjelder stemmerett, har kjønn ingenting å si. Men det kan oppfattes at det ikke er full likestilling i for eksempel arbeidslivet. «Ønsker kvinnelig arbeider» kan det stå i en annonse. Men her bør det være slik at menn har like stor sjanse til å få jobben, hvis han er kvalifisert.

Hva likestilling er, oppfattes forskjellig av alle. Men her sett fra to perspektiver på likestilling, kan det først gå på hva vi har lov til. Sånn sett ser jeg at menn og kvinner har like rettigheter, i følge den norske grunnloven. En annen måte å oppfatte likestilling på, kan gå mer etter verdier og identitet. «She should be in the kitchen» er en påstand jeg ofte opplever i hverdagen, men ikke på en helt seriøs måte. Altså er det ikke alle som mener det like mye som enkelte gjør. Jenter og gutter er skapt forskjellig, og derfor oppstår det slike problemstillinger

«Blå er en guttefarge, rosa er en jentefarge». Dette går på mitt andre perspektiv på likestilling, verdier og identitet. Jeg tror det er viktig at vi har slike forskjeller, slik at en forstår at gutt er gutt, og jente er jente. Men hva vil det si? Vi finner alltid typiske forskjellige trekk blant gutter og jenter. Som for eksempel at jenter bruker sminke og hopper strikk, eller at gutter har voks i håret og sagger.

Ja, vi har likestilling i følge Norges lov, ettersom kvinner og menn har samme rettigheter. Men det oppstår stadig hendelser som fører til at kvinner eller menn kan føle seg krenket i forhold til likestilling. Ja, det er forskjell på gutter og jenter, vi er skapt sånn, og sånn vil det fortsette å være. Men med likestillingsloven, har vi like rettigheter, slik at forskjellen på gutt og jente holder seg innenfor visse grenser.

………………..

Lovdata.no forteller meg at ikke bare står det skrevet at det skal være likestilling i Norge, men at staten og myndighetene er pålagt å aktivt jobbe for å oppnå dette fullstendig. Og da spesielt til kvinners fordel. For oss som vokser opp med skolen slik den er i dag, har vi ingen vei utenom likestillingen og debatten rundt dette siden myndighetene har bestemt at dette skal være en del av vårt pensum i faget etikk. Noen ganger lurer jeg på om man overreagerer et problem vi hadde før som ikke lenger preger vår hverdag? Er vi kanskje blitt så vandt til å hele tiden skulle kjempe for egne saker at vi tilslutt ender opp med å ødelegge et system som faktisk fungerer bedre enn nesten alle andre steder i hele verden? Eller kanskje tar jeg feil og bare har vokst opp på feil side av byen eller i feil familie til å se hva som faktisk foregår?

Mye vil ha mer. I dag kan kvinner gå hvor de vil, si hva de vil, tro hva de vil og mene det de vil. De kan stemme, velge frisør-, elektro- eller studiespesialiserende linje ved videregående skole, hva enn de måtte ønske, beholde eller ikke beholde et ufødt barn uten at far til barnet eller foreldre skal ha et ord å si om den beslutningen. Og så klart skal de få lov til det. Men hva er det som mangler? Min oppfattelse ut ifra det vi lærer på skole og hjemme er at den voksne generasjon ikke mener det er full likestilling, men dette betyr vel ikke at den yngre generasjon ikke har fått dette til?

Samfunnsfagklassen, et enkelt sted å begynne med en relevant sammenheng. Vi har jo alle hørt den hysterisk festlige spøken om at «alle kvinner hører til på kjøkkenet» og ja, den har brakt opp diskusjoner med entusiastiske parter på alle sider av saken. Men sant skal sies; diskusjonen ender alltid med at guttene våre ikke bare innrømmer, men også klargjør tydelig at de selvfølgelig mener at vi ikke hører til på kjøkkenet, men heller der vi føler oss hjemme. Noen vil bli jurister, andre klesdesignere og tredje kanskje kokker, det får være opp til oss selv. Så kanskje er det ikke nødvendig å drille oss så hardt for at vi alle skal forstå at vi er like mye verdt og har de samme rettighetene, gutt eller jente, kvinne eller mann. Men igjen, hvem vet om det hadde vært like god likestilling blant ungdommers kjønn dersom vi ikke hadde fått banket det hardt nok inn i hodet før vi begynner å skape egne meninger.

Vår kvinnelige lærer stilte oss en dag et spørsmål som lød noe sånt som «Er det full likestilling dersom jeg ikke kan gå helt naken gjennom Slottsparken i svarte natten uten å bli voldtatt?» Alle ble fort enige om at det er det ikke. Da tenkte jeg: Det er jo full likestilling mellom kjønnene i denne klassen dersom alle 30 er enig dette? Med et eksempel som dette tenker sikkert flere at det er en selvfølge at normalt fungerende mennesker ikke ser på voldtekt som legitimt eller etisk riktig, men ikke alle steder i verden tenker de som oss. Vi har jo alle hørt om voldtektene i den islamske delen av verden der de mener det er kvinnens feil at hun blir voldtatt fordi hun fristet mannen. Med en uttalelse som dette er synes jeg det er viktig å påpeke at det ikke er Koranen som sier at dette er rettferd, men gamle moraler.

Vi lever alle i en stor verden, selv om globaliseringen har gjort den liten nok, men forskjellige kulturer, forskjellig oppdragelse, forskjellig vennekrets, vi lever alle forskjellige liv som former oss til den vi er. Så selv om jeg har vokst opp i en familie der meninger ikke ropes for kraftig ut fordi jeg skal lære å skape dem selv, i et hjørne av verden der i hvert fall jeg mener kun luksusproblemer skaper debatt, er det sikkert ikke alle ungdommer i Norge som føler det slik. Jeg som enkeltperson kan selvfølgelig ikke komme med en slags fasit på om det er likestilling mellom kjønnene blant norsk ungdom, men som tenåring, både lillesøster og storesøster, skoleelev, samfunnsborger og meg selv mener jeg at likestillingen i Norge ikke blir bedre enn den er i dag.

………………..

Debatten angående likestillingen i Norge har pågått i lang tid. Det er flere sterke meninger om det er likestilling i Norge eller ikke, men det er tydelig at likestillingen har endret seg betraktelig etter 1913. Siden den dag hvor kvinnene først fikk stemmerett har dagens kvinner blitt mer og mer likestilt i forhold til menn. Etter min mening er det nå jevnet ut på de fleste måter, med et mulig unntak av arbeid. I enkelte stillinger i enkelte jobber kan det forekomme forskjell på lønn i mannens favør, men i andre stillinger kan lønningene også være høyere for kvinner. Andre snakker også om at det ikke er likestilling innen idrett, som for eksempel i skihopp. I skihopp for kvinner er interessen langt mindre en i skihopp for menn, og dette kan være en grunn for at kvinnene ikke har de samme godene innen denne, og andre idretter. Uansett, siden 1913 har det vært store omveltninger når det kommer til likestilling i samfunnet, og etter min (og en stor del av befolkningens) mening, er det nå så å si likestilt imellom kvinner og menn i samfunnet. Det kan være marginale forskjeller på noen steder, men disse forskjellene bikker begge veier når det kommer til fordeler og ulemper.


Share This