Selverklært maskulinist til tross: Klassekamp redaktør Bjørgulv Braanen identifiserer seg ikke med maskulinist-bevegelsen. I Fetts revolverintervju er han først og fremst mann. Som siterer Butler.

Det var i 2007 Braanen erklærte seg maskulinist, men det kan virke mer komplisert enn som så når Fetts Ida Irene Bergstrøm fyrer løs og vil ha en definisjon på ismen.

– Nei, altså, det er ikke noen stor diskusjon. Jeg går ikke rundt og kaller meg maskulinist.

Braanen fremhever derimot at han er mann, basert på mannlige erfaringer, men benekter at han identifiserer seg med maskulinist-bevegelsen:

– Jeg identifiserer meg ikke med den bevegelsen, jeg vet ikke hva de står for engang. Sånn sett definerer jeg meg som feminist. Men man er de erfaringene man har, og de syns jeg det er veldig viktig å bidra med. Det kan jeg si fra mitt ståsted som mann, og det kan du si fordi du er jente, eller fordi  du er menneske da, med dine erfaringer.

Med bakgrunn i erfaringene, forklarer Braanen at det er kvinnene som må være den feministiske bevegelsen, som må få frem endringer. Bergstrøm vil vite om menn da må drive sin egen kamp? Og da repliserer Braanen med selveste Butler. Bam!

Utfallet av svaret og resten av revolverintervjuet kan du lese i siste nummer av Fett.

Share This