Uansett i hvilken sammenheng kjønnsubalansen kritiseres er forsvaret gjerne: Vi fant ingen kvinnelige musikere/mannlige foreldre/kvinnelige professorer. Nyetablerte Kompetanseformidlingen vil gjøre det lettere å gå utenom stereotypiene. Og det helt gratis.

– Vi drømmer om et samfunn der vi ikke begrenses av vårt kjønn eller hvor vi kommer fra, et samfunn hvor vi har like forutsetninger for å gjøre det vi ønsker. Så lenge det finnes stereotypiske forestillinger om hvem som kan gjøre hva, så begrenser det oss.

Med erfaring fra musikkbransjen og journalistikk har Malin Kulseth, Ida Lyxzen og Silje Larsen Borgan som mål å bygge opp et nettverk via sosiale medier som kan bidra i jakten på de rette folkene. I Sverige har Rättviseformedlingen jobbet på samme vis siden 2010, og  har i dag over 40 000 medlemmer i sin facebook-gruppe. De hjelper daglig redaksjoner, paneler, debattarrangører og andre til å finne personer med passende kompetanse uavhengig av kjønn, bakgrunn, geografi og fysiske forutsetninger.

– Vi har fulgt Rättviseformedlingen og sett den enorme responsen de har fått. De har klart å belyse problematikken med konstruktive grep og gjort en forskjell. Det inspirerer.

Den første kompetansejakten på Kompetanseformidlingens facebook-side er formulert som et spørsmål om hvem man vil se på sommerens festivaler. Med en oppysning: Så langt ser det ut til at rundt 17% av artistene ikke er menn.

– Det finnes helt klart et behov også her. Vi vil hjelpe bedrifter og organisasjoner med å berike sitt utvalg med alternativer de selv sliter med å finne. Og dette gjør vi selvsagt gratis.

Det idealistiske nettverket vil også ta hensyn til alder og bosted.

– Ettersom vi tre jobber i samme bransje og bor i Oslo begrenser nettverket seg noe, så vi trenger kompiser over hele landet og fra alle bransjer, understrekes det.

Du finner dem her: www.facebook.com/kompetanseformidlingen

Share This