Fett deltok forrige uke, onsdag 23 juni, på en debatt i den polske byen Gdansk i regi av det radikale forlaget Krytyka Polityczna (politisk kritikk). Debatten var en del av festivalen Norwegia Fest som gikk fra 13 til 26 juni, og undersøkte norsk kultur og samfunnsliv. Blant deltakerne var Dag Solstad, Thomas Hylland Eriksen, Maja Ratke og Fetts utsendte Ellen Engelstad, samt flere fra miljøet rundt Hausmania i Oslo. Fett skulle debattere temaet «Verdens beste land. Er det mulig å overføre sosiale seire?» fra et feministisk perspektiv. Vi fortalte om hva vi har fått til i Norge, og hva som er viktige kampsaker i Norge nå. Debatten gikk mellom professor i sosialpolitikk ved universitetet i Warszawa Włodzimierz Anioł og polens mest kjente feminist, Kinga Dunin, som har utgitt en rekke bøker og har en fast spalte i avisa Wysokie Obcasy. Debatten gikk for full sal og ble ledet av Michał Syska, mens Joanna Rzadkowska, som har skrevet for Fett tidligere, oversatte mellom norsk og polsk. Fett fikk mange spørsmål fra salen, særlig om forholdene i Norge.

Arrangørene har laget en hel serie med bøker og festivaler om nordiske land for å bli inspirert av moderne velferdsstater. Anioł mente det vil være vanskelig å overføre «den norske modellen» til Polen, da den bygger på en stor, og i stor grad fortjent, tillitt til staten, en stor offentlig sektor og mye penger. I et post-kommunistisk Polen er det vanskelig å gjennomføre. Det er vi langt på vei enige i, men det finnes fortsatt store, uløste oppgaver for det polske samfunnet hva angår likestilling som er fullt gjennomførbare og som de selvsagt ville være tjent med å ta fatt på. Norge er også langt fra perfekt selv, og Fett samarbeider gjerne videre med Krytyka Polityczna og andre gode krefter i Polen framover. Takk for en flott festival!

På bildet: Kinga Dunin, Joanna Rzadkowska, Ellen Engelstad. Foto: Ingrid Kvamme Fredriksen

Share This