Yawar Bokhari, Fetts helt i august, døde forrige fredag.

Yawar Bokhari  var en forretningsmann med sosialt engasjement. Etter å ha oppnådd suksess med sin teppefabrikk i Pakistan, bestemte han seg for å bidra med utdanning til lokalsamfunnet. Gjennom opprettelsen av en egen skole for jenter i hjembyen Sultanabad, ønsket Bokhari å endre situasjonen til det bedre for unge kvinner. Fett erklærte ham for sin feministiske helt i august i år, da han til Utrop beskrev seg selv som feminist og blant annet etterspurte kvinners deltakelse i samfunnet:

«50 prosent av Pakistans og verdensbefolkningen er jo kvinner, men opplever ennå i dag å bli marginalisert, utelatt fra beslutningsprosesser og fra maktutøvelse. I Pakistan, og andre deler av verden, opplever dessverre mange fortsatt et liv som, eller knapt bedre enn slaver. Hvordan kan vi regjere på en god og rettferdig måte når vi ikke lar “den andre halvparten” komme til orde?»

Denne uken ble Bokhari nominert til Plan Norges nystartede jentepris for sitt arbeid.

Våre tanker går til familien, og vi i Fett håper Bokharis engasjement vil fortsette å inspirere andre.

Share This