18623501_1555370464473047_5219754039086816642_o

 

LEDIG STILLING: REDAKTØR I TIDSSKRIFTET FETT

Søknadsfrist 04. juni

Fett er et feministisk tidsskrift som utkommer fire ganger i året. Tidsskriftet ble etablert i 2004 og utgis med økonomisk støtte fra Fritt Ord, Bergen kommune og Norsk

Kulturråd. Fett eies av Kvinnefronten, og opererer uavhengig etter redaktørplakaten, med redaksjon i Oslo og Bergen.

Fett søker nå etter ny redaktør med tiltredelse juni/juli 2018.

Kvalifikasjoner

Vi er på jakt etter en redaktør med en bredt anlagt feministisk interesse, og med erfaring fra journalistisk arbeid og/eller bakgrunn fra organisasjonsarbeid. Fett har en engasjert redaksjon med flinke skribenter, fotografer og aktivister som jobber på frivillig basis. Vi søker derfor en redaktør som evner å motivere redaksjonen og sikre at Fett også framover kan utgi et tidsskrift med høy kvalitet. Søkere står fritt til å levere arbeidsprøver med søknaden.

Om Fett

Fett er en ledende feministisk plattform i den offentlige samtalen om kjønn, kjønnspolitikk og likestilling. Tidsskriftets formål er å fremme feministisk opplysning og mane til diskusjon om viktige og aktuelle temaer.

Fett ønsker å være noe mer enn et tidsskrift som detter ned i postkassa til abonnentene – vi vil også være premissleverandør i den offentlige debatten og synlige i kulturlandskapet. Vi arrangerer derfor også debatter, konserter, filmvisninger og andre kulturarrangementer. Størstedelen av Fetts arbeid gjøres på frivillig basis, og ved siden av redaktør og designer er administrasjonssekretær den eneste som mottar økonomisk kompensasjon for arbeidet. Fett deler kontor med Kvinnefronten i Kirkegata 5 i Oslo.

Arbeidsoppgaver

Redaktørstillingen innbefatter følgende ansvarsområder:

  • Redaksjonelt ansvar for produksjon og utgivelse av fire årlige utgaver av tidsskriftet Fett
  • Ledelse og koordinering av Fett-redaksjonens arbeid, som utover redaktøren foregår på frivillig basis
  • Rekruttering av skribenter, illustratører og fotografer til bladet, sammen med redaksjonen
  • Rapportering til Fetts styre, kommunikasjon med designer og trykkeri
  • Arrangere slippfester og andre arrangementer i samarbeid med redaksjon og styre
  • Være Fetts ansikt utad i media og norsk offentlighet forøvrig

Betingelser og lønn

Redaktøren ansettes fast. Redaktørjobben er en deltidsstilling, med en brutto årslønn på cirka kr 112 000. Øvrige betingelser settes etter avtale med Fetts styre.

Fett har kontor i Kvinnefrontens lokaler i Oslo. Redaktøren vil disponere kontorplassen sammen med Fetts administrasjonssekretær. Det er ingen betingelse å ha bosted i Oslo.

Størstedelen av Fetts arbeid gjøres på frivillig basis, og redaktøren er ved siden av administrasjonssekretær og designer den eneste som mottar kompensasjon for arbeidet. Daglig drift og distribusjon håndteres av administrasjonssekretæren.

Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende redaktør Hedda Lingaas Fossum på e-post heddaling@gmail.com og tlf: 950 89 129, eller styreleder Mari Lilleslåtten på e-post mari.lilleslaatten@gmail.com og tlf:  992 74 535.

Søknad med CV og eventuelle arbeidsprøver sendes til abonnement@fett.no.

Dersom noe ønskes sendt i posten, bør det informeres pr. e-post.

 

Fett, v/Kvinnefronten

Kirkegata 5

0153 Oslo

Merkes: Redaktør i Fett

 

Tiltredelse etter avtale.

 

Søknadsfrist er 4. juni 2018.

 

*

Share This