Filmvisning og paneldebatt!

Vi viser den prisbelønte dokumentaren Miss Representation som tar et oppgjør med amerikanske mediers dekning av kvinner i maktposisjoner. Etterpå blir det debatt om den norske situasjonen når det kommer til representasjon og kjønn. Er den norske virkeligheten bedre? Eller viser dagens mediebilde gårsdagens kjønnsroller?

Om filmen: Hvordan påvirker mediene ungdommers bilde av kvinnens plass i samfunnet? Serveres vi et bilde av makt og politikk som mannens domene? I filmen Miss Representation utforskes disse spørsmålene i det amerikanske medielandskapet, og det med dystre og skremmende konklusjoner.

I panelet:

Shabana Rehman er skribent og samfunnsdebattant.

Trine Eilertsen er sjefsredaktør i Bergens Tidende.

Ingrid Dalen Rogstad er stipendiat og har skrevet masteroppgaven «Annerledespolitikere i kjønnede rammer? En analyse av kjønnsstereotypier i medievalgkampen 2009».

Jette Christensen er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og spaltist i Fett.

Ordstyrer:
Charlotte Myrbråten er redaktør i tidsskriftet Fett.

Filmvisning og paneldebatt. Chagall tirsdag kl 19.00

Share This