Med Erna Solberg får Norge sin andre kvinnelige statsminister, men valgresultatet er like fullt et feministisk nederlag. Debattredaktør i Fett Charlotte Myrbråten har siste uken forklart deg hvorfor.

– Man kan jo slå seg til ro og være glad for at det er tre kvinner som har mye makt og innflytelse, men det er noe som er viktigere enn representasjon, og det er den politikken de fører, sa Charlotte Myrbråten til NRK denne uken. – Jeg er redd for at hele likestillingsprosjektet i Norge dessverre kan reverseres.

Myrbråten møtte torsdag 19. September Mette Hanekamhaug, stortingsrepresentant for FrP, i Dagsnytt atten på NRK. Hanekamhaug uttalte at hun ikke hadde tro på at  likestillingen ville bli forandret, og at frihet for den enkelte, som FrP vektlegger, snarere vil være et fortrinn for likestilling. Myrbråten var ikke enig.

– Jeg er også for valgfrihet, men jeg er også veldig for politikk. Og når man ser på den øremerkede fedrekvoten som er varslet fjernet, så handler den politikken som føres nettopp om valgfrihet. Når menn også kan være hjemme å bli sett på som en omsorgsperson, så hever det også kvinners status på arbeidsmarkedet. Det har vært en suksess, og jeg skjønner ikke hvorfor man vil ta det bort.

Hør hele radiosendingen her.

Fetts debattredaktør fremhever også politikken som det avgjørende i en kronikk som nylig ble publisert i Dagbladet:

«Når det kommer til representasjon av kvinner og menn i maktposisjoner er det viktig å huske at en aktiv likestillingspolitikk kommer an på innholdet og ikke bare på hvem som presenterer det. Noen hevder at å få kvinner inn i politikken vil føre til mer «kvinnevennlig» politikk. Erfaringen viser at det ikke alltid er sant. Til sjuende og sist er det hvilken politikk man fører som avgjør utviklingen. Likere kjønnsrepresentasjon bør likevel være et mål, og i så måte er det fint å få enda en kvinnelig statsminister. Men det skygger dessverre ikke for det faktum at partiprogrammene til høyresiden lover fjerning av virkemidler som er viktige for å endre kjønnsroller og få bukt med diskriminering og skjevfordeling av makt.» Les hele kronikken her.

Foto fra kronikken: Benjamin A. Ward

Share This