Hvordan vil du lese oss?

Årsabonnement
papir

print-abo-thumb-392

Du får:
– 4 nummer av tidsskriftet i postkassa

Fett drives ideelt, og har ikke som mål å tjene penger – men vi har en meget trang økonomi. Det koster å lage tidsskrift på papir. Trykk, porto, administrasjon, design og honorarer blir til sammen mye. Ved å velge den dyreste prisen støtter du Fett med noen avgjørende kroner. Tusen takk!