Fett 2/21 er snart i salg, og handler om FØDE. Les litt om hva du kan lese mer om i utgaven her! Tegne abonnement eller bestille nummeret kan du gjøre HER – blir du abonnent får du også tilsendt utgaven.

  • «Så lenge menneskeslekta har vore på jorda har det vore fødselshjelparar. Overalt har det vore kvinner i nærmiljøet som vart tilkalla ved fødsel. Slikt var rekna som nabohjelp mellom gifte kvinner», skriver Aud Farstad i essayet Fødselshjelp på landsbygda gjennom 200 år.

  • Hvordan blir en idé til, skapt, og hva slags forhold er det mellom selv og kunst? Multikunstnerne Bjørn Hatterud, Jenny Hval og Espen Pedersen brevveksler om å føde en idé.
  • Hvordan har fødselen blitt behandlet som litterært og filosofisk tema? Hanna Malene Lindberg skriver om fødselens plass i litteraturen, kunstige skiller mellom arbeiderlitteratur og romaner som Mit arbejde av danske Olga Ravn. Ellen Emilie Henriksen skriver på sin side om fødsel og graviditet i filosofien.
  • «Å føde et barn kan være en unik, bemyndigende erfaring av kroppslige og sjelelige dimensjoner, eller det kan etterlate mora fortvilet, redd og skamfull, med en følelse av å ha blitt sveket av sin egen lunefulle kropp. En mors fødeopplevelse vil kunne virke inn på barseltida, på tilknytningen til barnet og på egen selvtillit. Med andre ord: Fødekvinnens erfaringer er viktige, både på et individuelt og samfunnsmessig plan.» skriver Silje Bekeng-Flemmen i essayet Let your monkey do it, som handler om den amerikanske jordmoren og forfatteren Ina May Gaskin og medikalisering av fødselen.

  •  I år oppnådde FNs befolkningskommisjon enighet om et sluttdokument for første gang på mange år. Hvorfor, og hva betyr det?
  • Intervju med organisasjonen Barselopprøret. Bli med til FNs befolkningskommisjon 2021, som handlet om matsikkerhet, men også seksuelle rettigheter med Kristine Bjartnes.
  • «Det begynner her: På et tidspunkt, for hundrevis av millioner av år siden, utvikler planter evnen til å suge opp energi fra sola og lage karbohydrater gjennom fotosyntesen. Men evolusjonen av menneskekroppen lar seg ikke inspirere av plantene, og vi ender opp uten evnen til å gjøre om sol til karbohydrater. Likevel blir hjernen og de røde blodcellene våre helt avhengige av det for normal funksjon og energi. Ut av avhengigheten utvikler det seg en kjærlighet.» Julia Martinčič skriver om fvår menneskeheten, vår kulturs kjærlighet, avhengighet og anspente forhold til karbohydrater, om dietter og clean eating – og farmors spagettisuppe.

  • Intervju med bonden Idil Akdos om urbant landbruk, kvinner som den «usynlige bonden», skrevet av Michelle Badiane
  • Ida Pallin Bostadløkken har snakket med to jordmødre om fødekvinners bekymringer og uro i forkant av fødsel.
  • Til høsten er Helene Guåker aktuell med diktsamlinga Rød fødekvinne. Fett har intervjuet henne for å finne ut om kroppsvæskene flyter like fritt som i den forrige diktutgivelsen.

Les også dikt av Joanna Lundberg, Ingrid Fadnes har intervjuet sin egen mor om å føde sju barn gjennom tre tiår, Iben Raskmark skriver om amming, ammestillinger av Weber, Jenny Schnaller skriver om kjønnsroller i graviditet og fødsel, fødehistorier, flerkulturell doula-ordningen, den visuelle bildedelingskulturen omkring fødsel, graviditet, dødfødsel og abort – og enda mer til!

Forsidemotivet er God giving birth av Monica Sjöö, og baksidemotivet er fra bildeserien Løsrivelse av Vilde Andrea Brun. Eller med a har designet hele utgaven. 

Share This