Fett og Zapatistgruppen feiret 1.mai på Victoria i Bergen med appeller og herlig underholdning. Zapatistgruppen fortalte om sitt arbeid og ikke minst om sin rettferdige kaffe (som forøvrig er aldeles fortreffelig), og Stortingsrepresentant Jette Christensen holdt appell om statsfeminisme og utfordringer i arbeidslivet.

Også Kabaret Makaber var på scenen, før Maja Solveig Kjelstrup Ratkje og POING fylte lokalet med sine revolusjonsvennlige sanger. Den litt rustne ungdomsskoletysken skal ikke prøve seg på en Brecht gjengivelse her, men «Missekonkurransen» som også ble fremført legger vi ved til glede for nye lesere.

Missekonkurransen

Tekst/mel.: Hans Rotmo

Han Ole og æ, vi va i Trondheim i by’n

Vi fôr og handla og vandla og slang

Og så vart vi så tøst, og så fekk vi så løst

Og så fôr vi på restaurant

Der va det pause i dansen

På grunn av missekonkurransen

Som vi itj vesst nå om

Men vi klappa og flira

Og plira og stira

Da missepian kom

Han Ole han sa: «Hu derra va bra!»

«Enn hu derra der, da?» sa æ

«Jau, kanskje derra e nettar, jau, hu derra e rettar

Jau, hu derra vil æ ha!»

Det va fullt i rastauranten

Og hæld uti gangen

Det va mest som eit kommunevalg

Men utafor på gata

Sto det kvinnfolk som bar plakata

Og ropa «Nei te kvinnesalg!»

Han Andreas Diesen han skull del ut prisen

Han kremta og sa nå sånt:

«Eh, hun som er vinner av disse tre kvinner

er fra Trondheims kvinnefront!»

Da vart det feilskjær i isen

Og i glisen hans Diesen

For det derre det vesst dem itj om

Arrangøran mått gi sæ

Og gremm sæ og gni sæ

Da vinnarpia kom

Hu va vakker og pen, du veit hu va nummer én

Håret det hang så nett

Men innafor panna der va a forbanna

Og hu snakka så vaksint og rett:

«Kem e det som tjene

På at vi kler oss pene

Og får bilde i motebla’?

Jo, det e moteindustrian

Og kosmetikk-kompanian

Og det tar vi avstand fra!»

Han Ole sa: «Hemm! No fer vi hjem!»

«Nei,» sa æ, «vi ska bli!

For hu derra treng støtte, hu har sjett at det nøtte

Å reis sæ og gå te strid.»

Sjå, hu har kamuflert sæ

Som Frøken Norge og dekorert sæ

Hu lura Fienden trill rundt og vann

Hurra for Eva Fjeldstad!

Hurra for kvinnefrontledelsa!

Hurra for kvinnfolkan

i vårt land!

Share This