Seminar i regi av JURK.

Kvinner, korrupsjon og kapitalflukt

2/3 av verdens fattigste mennesker bor i land som er rike på naturressurser. Hvorfor blir ikke disse landene da rikere? De fattigste av de fattige er kvinner. Hva betyr dette for kvinners rettssikkerhet?

Fattigdom har mange årsaker, men det er liten tvil om at økonomiske mekanismer i noen land hindrer inntekter i andre. Guatemala mister for eksempel milliarder i norske kroner per år i kapitalflukt og tapte skatteinntekter. Dette er inntekter som burda ha vært investert i en bærekraftig utvikling. Ti av de femten landene i verden med størst økonomisk ulikhet mellom folk er i Latin-Amerika. Korrupsjon og kapitalflukt blomstrer under slike betingelser. Og kvinner rammes hardest.

Det å ikke ikke forholde seg til ulikhet og diskriminering hindrer også framgang for et land. Kvinners svake juridiske situasjon forverrer ofte fattigdom, mens fattigdom gjør det vanskeligere å hevde de rettigheter en faktisk har. Kvinners rettigheter og likestilling er like mye et spørsmål om tilgang til samfunnsøkonomisk makt og rettsikkerhet for kvinner. De fleste er enige om at store makroøkonomiske og strukturelle årsaker reproduserer fattigdommen. Hvordan kan man jobbe med politisk påvirkning for å endre slike strukturelle årsaker?

Hvilke sammenhenger er det korrupsjon og kapitalflukt og kvinner rettssikkerhet? Hva skal til for å sikre åpenhet i økonomiske spørsmål og hindre lukkede strukturer (skatteparadis) som er egnet til å påføre tap og skader i andre juridiksjoner? Hva kan og bør gjøres på strukturelt nivå for å bedre kvinners rettsikkerhet? Kan juridiske konvensjoner bidra i dette arbeidet?

Seminar med:

Magdalena Sepulveda Carmona,
UN special rapporteur on extreme poverty and human rights

Jennifer Bravo
lawyer in Mujeres Transformando el Mundo (MTM) in Guatemala

Gro Skaaren-Fystro
special advisor in Transparency International Norway

Mona Thowsen
national coordinator in Publish What You Pay Norway

Moderator:
Ida Irene Bergstrøm
journalist and chairwoman of Fett, Norway’s only feminist magazine

Seminaret vil foregå på engelsk.

22.september på Utviklingshuset klokka 18-20.30


(Brynjulf Bulls plass 2

0250 Oslo)
Share This