Tema for Fett 3/19 er SEX, og vi søker bidrag i form av interjvuer, essay, artikler – personlige og upersonlige. Vi søker også EROTISKE NOVELLER til høytlesning på slippfesten i september.

Det rapporteres stadig om at unge har mindre sex enn foreldregenerasjonen. Hvorfor det? Hva gjør teknologi og sosiale medier med oss som seksuelle vesener? Trenger vi en ny seksuell revolusjon?

Retten til frihet i kjærlighet er tett forbundet med den feministiske kampen. I Fett 3/19 ønsker vi å utforske sex og seksualitet: deilig sex; vond og dårlig sex; #metoo og seksualiteten; sex i et førlighetsperspektiv; seksualitet og sosial kontroll; sex og ulike seksualiteter; sex på film og i litteraturen, og ikke minst: Hører feminismen hjemme på soverommet?

Georgia O’Keeffe’s Series 1, No. 8, 1919. Oil on canvas, 20 × 16 in. (50.8 × 40.6 cm). Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich

På 400-tallet skrev Aristofanes stykket Lysistrata der kvinnene innleder en sexstreik som en protest mot krig. Og i år foreslo skuespiller Alyssa Milano en sexstreik i protest mot innstramminger i abortretten i flere amerikanske delstater. Kan sex brukes som streikemiddel? Hva sier det i så fall om kvinnelig seksualitet? Kan sex være arbeid?

Og hva er egentlig erotisk kapital?

Dette er bare noen få mulige innganger og problemstillinger knyttet til sex i et feministisk perspektiv. Fett søker bidrag i form av intervjuer, essay, artikler, anekdoter – og erotiske noveller.

Lyst til å bidra? Send tips, førsteutkast, skisser og bidrag til redaktor@fett.no. Tentativ frist: 1. juli. Ta kontakt ved spørsmål.

Vulvae (1850). Utforskning av vulvaer på 1800-tallet. Kilde: Wikimedia Commons

Share This