releaseposter_oslo_a2-page-001Velkommen til lansering av Fett 1/2017 i Oslo!

Lørdag 11. mars på Litteraturhuset inviterer vi til samtale, appeller og standupteater! Fra kl. 15.00

Nummeret har tema SKAMLØS, med gjesteredaktører Nancy Herz, Amina Bile og Sofia N. Srour. De skriver:

«Med dette nummeret av Fett ønsker vi å gi et bredt perspektiv på skamløs-problematikken med fokus på blant annet kropp, tro, seksuell legning og psykisk helse. Vi vil vise at ulike mennesker opplever skam- og æreskultur ulikt, og at både utfordringene og løsningene er kompliserte og nyanserte. Vi vil fremme mangfoldet av stemmer, og vise at våre liv og våre historier også betyr noe. Vi ønsker en opplysningskamp for å kunne rive ned flere glasshus, og håper at nummeret kan være til hjelp for å opplyse om de mange nyansene ved sosial kontroll.»

Nummeret inneholder intervjuer med folk som Deeyah Khan, Amal Aden, Tusvik&Tønne og Nora Mehsen, bidrag av Safia Abdi Haase, Mahira Karim, Anders Torp og Sophie Elise Isachsen – og mye mer!

PROGRAM:

15.00 Velkomst og mingling
15.30 Samtale/debatt med gjesteredaktører Herz, Bile og Srour
16.00 Innlegg fra inviterte bidragsytere, deriblant Shabana Rehman, Afak Afgun, Snorre Valen, Nora Mehsen og Luca Dalen Espseth, m.fl.
17.00 Camara Joof framfører utdrag fra «Pavlovs tispe»

Om bidragsyterne:

SHABANA REHMAN er komiker, artist, spaltist og debattant, og rådsleder i den nystartede organisasjonen Sekulær Feministisk Front (SeFF)

AFAK AFGUN er ansvarlig redaktør i sister-hood.com, nettidsskrift og plattform for kvinner med muslimsk bakgrunn

SNORRE VALEN er nestleder i SV

LUCA DALEN ESPSETH er rådgiver for FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

NORA MEHSEN er leder av Skeiv Verden og rådgiver i likestillingsavdelingen til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

CAMARA CHRISTINA LUNDESTAD JOOF er scenekunstner, politisk/kunstnerisk rådgiver for kunst- og kulturinstitusjoner i Skandinavia og en av lederne av Den Mangfaldige Scenen i Oslo. Hennes kunstneriske og politiske arbeid fokuserer i hovedsak på interseksjonalitet, mangfold og likestilling. «Pavlovs tispe» er en forestilling om utenforskap, identitet og hvordan andres blikk former en selv, men også om det å være god nok og bli akseptert for den man er.

Share This