Fett er et feministisk tidsskrift som utkommer med fire utgaver i året. Tidsskriftet ble etablert av Kvinnefronten i 2004 og utgis med økonomisk støtte fra Fritt Ord, Bergen kommune og Norsk Kulturråd. Redaksjonen arbeider på uavhengig basis med redaksjon i Oslo og Bergen.

Fett søker nå etter ny administrasjonssekretær i en 20% stilling.

Administrasjonssekretæren har ansvar for den daglige driften av tidsskriftet. Arbeidsoppgavene er blant annet:

  • Betale regninger, sende fakturaer og holde fortløpende oversikt over tidsskriftets økonomi
  • Ha ansvar for årsregnskap og budsjett i samarbeid med styret
  • Delta på og føre referat fra styremøter en gang i måneden
  • Håndtere levering og utsending av tidsskrift
  • Håndtere abonnenter og abonnementssystem
  • Forefallende kontorarbeid

Kvalifikasjoner

Vi er på jakt etter en motivert og fleksibel administrasjonssekretær som kan stå for den daglige driften av tidsskriftet. Erfaring fra abonnements- og/eller økonomiarbeid er en fordel. Du bør være initiativrik og kunne organisere din egen arbeidshverdag. Du må ha kjennskap til og interesse for Fetts prosjekt.

Om Fett

  • Fett er en ledende feministisk stemme i den offentlige samtalen om kjønn, kjønnspolitikk og likestilling. Tidsskriftets formål er å fremme feministisk opplysning og mane til diskusjon om viktige og aktuelle temaer.
  • Fett ønsker å være noe mer enn et tidsskrift som detter ned i postkassa til abonnentene – vi vil også være premissleverandør i den offentlige debatten og synlige i kulturbildet. Vi arrangerer derfor også debatter, konserter, filmvisninger og andre kulturarrangementer.
  • Størstedelen av Fetts arbeid gjøres på frivillig basis, og ved siden av redaktør og designer er administrasjonssekretær den eneste som mottar økonomisk kompensasjon for arbeidet.
  • Fett deler kontor med Kvinnefronten i Kirkegata 5 i Oslo.

Lønn

Administrasjonssekretæren ansettes i en fast 20 prosents stilling, og er lønnet med 65 460,- i året / 5 455,- i måneden.

Se våre nettsider www.fett.no for mer informasjon.

Spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Astrid Hauge Rambøl på astrid.rambol@gmail.com eller nåværende administrasjonssekretær Madeleine Gedde Metz på madeleine_metz@hotmail.com.

Søknadsfrist: 29. oktober

Søknad med CV sendes til abonnement@fett.no.

 

*

Share This