Det er ikke så altfor ofte vi i Fett får post fra leserne våre som virkelig skiller seg ut.  Dette brevet er adressert til redaktøren Charlotte, og vi presenterer teksten uredigert. Fortsett å sende inn ting til Fett dere!

Hei Karl Lotte
(du liker vel å bli likestilt med mannen )
Jeg skrev dette brevet for vel en uke siden da jeg leste innlegget ditt i Glitterfitter
Jeg hadde tenkt å skrive mer, og det går jo ikke fram her hva jeg reagerer og svarer på egentlig , men jeg syntes utfallene var såpass sterke at det får klare seg . Jeg syntes det var artig å lese dette, kanskje du kan lære noe av det og ta litt selvkritikk , for det kan umulig stå særlig bra til med deg slik jeg ser det
Ja , jeg slo opp på Fett , jeg trodde det var noe jeg , men det er jo ingenting
Nei , denne feminismen , den har virkelig havarert , selvopptatte jenter , og jenter med komplekser som gjør seg selv problemer , særlig var hun Mylaisen tragisk, og hun røde som ikke ville bli konfrontert med kvinneundertrykning i afghanistan , det var jo feil undertrykkere, siden det ikke var hvite menn som var undertrykkerne, et godt tegn var det at innvandrerjenter ikke synes å være besatt av den røde feminist basillen
La dette være ord nok , god bedring

Charlotte Myrbråten
I din verden er likestilling umulig fordi jenter har pupper og ikke gutter , og fordi gutter har penis og ikke jenter , ja dette er slutningen ut i fra dine premisser
Du aksepterer ikke kjønn og seksualitet slik det er innrettet fra naturens side, du aksepterer ikke at det er to kjønn som er forskjellige for da er det ikke likestilling
Ja , du er søt , men du er en dust
Jeg nekter å la meg fotografere for jeg vil ikke objektiviseres
Kanskje bilder som sådan bør forbys fordi de krenker mennesker ved å objektivisere dem
Si ikke min kone , for da gjør du konen til objekt for deg
Vi trenger et nytt språk som ikke objektiviserer mennesker
Ta for deg en tekst , og stryk alt der mennesker har objektstatus, så skiv det om i en ny objektsfri setting
Du godtar ikke den kjønnslige virkelighet slik den er , fordi du liker den ikke , og med fymismen som verktøy konstruerer du en ny virkelighet som er ingen kjønns land
Du har pupper og bein , er du dermed slibrig , er kvinnen det slibrige kjønn i kraft av sitt utseende og kropp
Hva er galt med kvinnen , hvorfor greier de ikke å tilpasse seg virkeligheten
hvorfor gjør de virkeligheten til et problem for seg , skyldes det ikke overdreven selvopptatthet , at det er kvinnen som er det narsistiske kjønn
post post post skriv om det du skriver til normalt språk så få vi se hva som blir igjen
Du liker ikke lyst du kanskje
En utopi for oss må være å omdanne konsumsamfunnet til et samfunn uten konsum
Dette kan vi få til ved å avbryte konsumsamfunnets dialog med kommersialismen
Nei til lystliggjøring
Dette er jo en hårreisende virkelighets beskrivelse , hvordan er det mulig å se på mennesker på den måten , du er verre en marx
privatisering av det seksuelle?
skulle sex vært offentlig , hva mener du med dette?
Vil du gjeninnføre kjærlighet med strømper for ulystliggjøringens skyld ?
Finnes det en feministisk måte å ha sex på som alle bør følge , ja, bli påbudt å følge for å oppheve den seksuelle privatiseringen
Har du hørt om seksualdriften , om du ikke har den , så har andre den
Dere har ikke like rettigheter med menn , dere har tilleggsrettigheter som ikke menn har
Du er en taper , og du er en taper fordi du tar feil av virkeligheten og misforstår den totalt . Du lever i ditt eget misfoster , for ditt virkelighetsbilde er et misfoster
Du er forrykt, du er et marxistisk gjenferd
Bør det bli forbudt for menn å spandere drinker på damer også ?
Kvinner bør si nei til drinker kjøpt av fremmede menn!
dette er feminismens sanne vesen , og sette alle kvinner i en konsentrasjon leir som i nord korea uten kommersialisme uten konsum samfunn uten frihet , bannlysing av den frie vilje , det feministiske diktaturs håndbok for kvinner forteller dem hva de skal gjøre i en enhver situasjon
Hvis feminismen fikk makten så ville det bli en kvinneundertrykkelse uten sidestykke i vestens historie , ja det ville innebære en kvinne nedverdigelse uten historisk parallell , der alle kvinner umyndiggjørers som åndsvake og blir satt under formynderskap av feministene
Her ser vi også at feminisme og islam går ut på ett , ingen av dem respekter kvinner , kvinners frihet og råderett over eget liv og kropp avvises, kvinner skal underdaniges formynderi og moraldiktatur , den eneste forskjell er at islam er patriarkalsk og feminismen er matrialkalsk . Det er tankevekkende at kampanjen for kvinneformynderi føres utelukkende av kvinner, og at vår tids feministers åndsbrødre for 100 år siden ikke var den tids kvinnesaks kvinner , men den tids patriarkat som forsvarte kvinneformynderiet
Du er infantil . har du problem med folk som slår deg på baken. Slår? Slår de?
Tør ikke jenter å si fra ? Det gjør de vel , de reagerer slik at alle skjønner at dette ikke er framgangsmåten . Hva er problemet ? Dust . det er problemet at du er en dust . Bli voksen , bli et kvinnfolk , slutt og dyrk deg selv som en tråkka på
Det forkastelige med ditt ståsted er at du ikke respekterer kvinner , du aksepterer ikke menneskerettighetene, du aksepterer ikke menneskers , i ditt til felle kvinners rett til råderett over eget liv, du er antidemokratisk, du ønsker et formynder diktatur , du er marxist , og ønsker et kommunistisk feministisk moral diktatur basert på løgn og kjønnsfornektelse , det vil si fornektelse av både mann og kvinne

Ideologisk befinner du deg i dovregubbens hall blant trollene og rumpefornekterne

Ja til verneplikt for norske kvinner , ikke for å forsvare landet , men for at norske kvinner skal lære seg å forsvare seg mot norske menn
Om deg er det i alle fall en ting å si , du er ikke ei sympatisk jente , og hvor i all verden har du fått alt dette hatet fra , ingen kan like deg , sjelen din gjør vondt , jeg finner ikke et eneste sympatisk og vennlig trekk hos deg
Må du forsvare kroppen din ? Mot hvem ?
Skjønner du ikke at normale og friske kvinner ikke kan identifisere seg med det du skriver . Du har en forrykt kvinneidentifikasjon og har barrikadert deg i skyttergrava mot menn , vel , jeg kjenner jo ikke din kvinne og kjønnshistorie , kanskje har du opplevd noe som ikke er bra.

Hermann.

Illustrasjon: Ole Ivar Rudi (f. 1982) er frilans grafisk designer.

Share This