Verdens kjipeste vær tiltross, Fett har hatt en fantastisk helg som nybakte prismottakere. Fredag fikk vi nemlig Bergen Kommunes likestillingspris.

Utdelingen av prisen skjedde på rådhuset fredag, og med det er Fett første magasin som mottar prisen. En jury valgt av komité for finans står bak tildelingen, og begrunnet valget i en pressemelding med  «at tidsskriftet «Fett» setter likestilling og feminisme på dagsorden, fremmer debatt og som gjennom en blanding av akademia, populærkultur og politikk skaper et bredere nedslagsfelt for denne tematikken».

Videre fremhever juryen det formidlende aspektet til Fett, der magasinet «løfter frem både kvinnelige og mannlige kunstnere og skribenter for å bygge ned kjønnsstereotypiene». Juryen trekker dessuten frem de mange arrangementene og konsertene Fett arrangerer.

De mange aspektene ved Fett som juryen trekker frem i sin begrunnelse, skal vi fortsette å jobbe med i kommende utgivelser og arrangementer. For oss som jobber frivillig med Fett er det stas å få en anerkjennelse av arbeidet vi gjør, samtidig som prisutdelingen i seg selv fremhever likestilling og feminisme som noe positivt. Interessen for Fett er stadig økende – vi har nettopp fått en praktikant i magasinet, og vi har nylig hatt infomøte for kommende Fett-aktivister. Det vil med andre ord stadig komme nye stemmer fra Fett.

En av gratulantene våre, Bergen Tidenes Hilde Sandvik spør seg om vi trenger disse stemmene, om vi trenger Fett, og svarer selv:

«Vi treng organiserte feministar, kvinner og menn, som er opptekne av kva utslag kjønnsundertrykking har, korleis skeivt maktforhold ter seg. Som er i stand til å definere manglande rettferd og sjå strukturelle mekanismar der andre gjerne ser tilfeldigheit.»

Takk!

Foto: Magne Sandnes, Grandpeople

Share This