Åsne Hagen er en spennende og inspirerende dame med mye på gang. Hun lager blant annet papirfanzina «Konstruksjon» som du kan lese her: http://konstruksjon.blogspot.com. Vi tok oss en liten prat med henne og fikk servert et par dikt til våre lesere. God fornøyelse og riktig god påske!

Fett: Kan du fortelle litt kort om deg selv, din bakgrunn og interesser?

Åsne: Jeg er utdannet sosiolog, men har alltid drevet med mye forskjellig. Har det best hvis jeg kan drive politisk arbeid, delta isamfunnsdebatten, skrive og fotografere.

Fett:  Når begynte du å skrive dikt?

Åsne: Jeg har skrevet dikt og prosa siden jeg var tenåring. Før var tekstene mine veldig innadvendte – de gravde seg ned i seg selv, gransket og grublet i et blekt og dvelende språk. Nå skriver jeg mer livskraftige og insisterende tekster som prøver å overskride rammer.Jeg liker at det går an å skrive seg bort fra en passiv, introspektiv modus.Synes godt at det kan bli mer eksplosjoner og fyrverkeri i poesien!

Fett: Hvem eller hva inspirerer deg?

Åsne: Det er ofte musikk, fotografier og film som inspirerer meg, nyhetssendinger og overhørte samtaler. Jeg plukker også opp setninger og strukturer fra brukstekster som taler og pressemeldinger, vrir på dem og skifter ut ord. Noen prosaforfattere jeg synes er inspirerende, er Angela Carter som skrev fantastiske, elektriske tekster,Ursula K. Le Guin som skriver science fiction med et sosialantropologisk blikk og Sofi Oksanen som skriver veldig godt om det politiske i et kulturelt ubehag.

Ellers blir jeg aldri ferdig med forfatterskapet til Virginia Woolf eller diktene til Pablo Neruda. “Et flytans habitat” av Aina Villanger og“Pre-Schengensekvens.·Ikke-kone-brevene” av Rune Berglund Steen er nyere diktsamlinger som snur på hva poesien kan være og gjøre.

Fett: Takk! Og takk for mange gode lesetips!

Her Kommer Dikt:

Formlane lavar ned.

Med tal til knea

og teikn i håret

går du seigt mot det som skin

i auga til stormen.

Du kan sjå toppen

av fjellet, du finn fram

klatreutstyret. Føkk adjektiva, her er du

subjekt. Du slår inn først ein plugg,

så den neste. Klatrar.

˜

Feminismen

er eit kråkeslott

under evig

ombygging.

Veggar blir rivne

og rom slegne saman.

Fram veks nye

tårn, alkovar,

utspring, karnapp

og brønnar.

Bestestova

står tom, med møbla

dekte av laken,

til nokon set seg

framfor peisen

hundre år etter.

Foto: Siri Ansok

Share This