luke3nks-merkeFORENING: Trodde du kanskje, som meg, at Norske Kvinners Sanitetsforening først og fremst var en historisk viktig kvinnesaksorganisasjon? Tro om igjen. Sanitetskvinnene – en frivillig organisasjon med 41.000 medlemmer rundt omkring i Norge – jobber utrettelig med å sette kvinners helse og livsvilkår på dagsorden. Det gjør de blant annet ved å finansiere forskning på kvinnehelse, drive holdningskampanjer og bistå kvinner med råd og praktisk hjelp, for eksempel rundt graviditet og fødsel. Organisasjonen driver i tillegg med internasjonal utviklingsarbeid spesielt rettet mot sårbare kvinner. Et årsmedlemskap koster 485 kroner, og det går også an å støtte Sanitetskvinnene med en penge(jule)gave på nettsiden sanitetskvinnene.no. I Fett 4/2016 vil du kunne lese mer om organisasjonens viktige arbeid med kvinnehelse.
Carline

  • Årsmedlemskap i Norske Kvinners Sanitetsforening: kr 485. Kjøpes på nettsiden.
Share This