flyktningguide_forde_2016luke7FRIVILLIGHET: I Flyktningguiden kobles en lokal Røde Kors-frivillig med en flyktning med det formål at flyktningen skal få et sosialt nettverk, og møte et medmenneske hen kan stole på og støtte seg til i en etableringsfasen. Videre skal det være en døråpner for å lære om den norske kulturen og å praktisere språket. De frivillige får på sin side anledning til å bli kjent med en en person med en annen kulturell bakgrunn og historie. De frivillige i Flyktningguiden, og koordinatorene, gjør en enorm innsats for å inkludere flyktninger med alle slags bakgrunner i det norske samfunnet.
Pernille

Share This