simone_de_beauvoirluke9ESSAY: Jeg tror det var Erlend Nødtvedt som i en enquete for et par år siden sa at en av hans seneste oppdagelser hadde vært at aldring var ekte. Det er en innsikt alle gjør seg før eller siden, men en sånn ting man kanskje må erfare for å skjønne. En av de som har beskjeftiget seg med alderdommens fenomen er filosofen og feministikonet Simone de Beauvoir, og i år kom hennes 700 siders lange essay «Alderdommen» ut i norsk oversettelse. Essayet kan kalles en utforskning av aldringens sosiale, kroppslige og eksistensielle virkelighet. De Beauvoir er svært kritisk til samfunnets behandling av eldre, en kritikk som delvis er preget av sin tid, Frankrike på 1960-tallet. Samtidig bidro verket til å utvide vår forståelse av alderdommen som erfaring. De Beauvoir – kjent som en av den eksistensialistiske fenomenologiens bautaer – tilnærmer seg som i Det annet kjønn sitt tema dels antropologisk, dels filosofisk og litterært, og med politisk slagside. Boka har blitt kalt «deprimerende underholdning», og hvis man har lest En lett og rolig død eller Farewell to Sartre er det lett å tro på. «Vi skal alle dø» – perfekt samtaleemne for romjulas familieselskaper.
Hedda L. F.

  • Alderdommen av Simone de Beauvoir. Oversatt av Bente Christensen. Vidarforlaget 2016. Kjøpes for eksempel på Tronsmo, kr 599.
Share This