Frihet fra pappaperm, frihet fra likestillingsombud og frihet fra homoeventyr. Sincerely yours, Solveig Horne.

6. mai 2010. Solveig Horne (Frp) tvitrer «lurer på om det er helt greit at barnehagene leser homoeventyr for små barn?».

24. oktober 2010. Solveig Horne kommenterer den rødgrønne regjeringens fedrekvoteøkning:

– Sosialistisk tvangsideologi som går på bekostning av familienes valgfrihet. Statsråd Lysbakken bør holde de styringskåte fingrene sine borte fra familielivets fred, og la foreldrene selv velge hvem som skal benytte seg av foreldrepermisjonen.

08. mars 2011. Solveig Horne skriver i Dagbladet for å gratulere Høyre med at også de vil gjøre som Frp og legge ned Likestillingsombudet:

– FrP har alltid nektet å være med på stakkarsliggjøringen av kvinner. Sannheten er at moderne kvinner ikke trenger en statlig barnevakt. FrP har alltid hatt tro på at kvinner ikke har behov for å bli kvotert inn i ulike styrer og organer. Kvinner er jammen meg like dyktige som menn, og de hevder seg basert på kvalifikasjoner og kompetanse, ikke på grunn av kjønn.

2. august 2013. Solveig Horne sier til Klassekampen:

– Vi bør ikke blande likestillingsdebatten og foreldrepermisjonsdebatten. (…) Klart det finnes arbeidsgivere som fortsatt lever på 1930-tallet og ikke skjønner at må være sammen med barna sine. Men da må mennene bli tøffere – at de skal trenge en lovfestet kvote å slå i bordet med har jeg liten tro på.

27. august 2013. NTB siterer Helga Pedersen: «Jeg nekter å tro at kvinner er dårligere kvalifisert enn menn til å være toppledere. (…) Problemet er at menn i praksis kvoteres inn i dag.» Solveig Horne kommenterer:

– Forslaget viser at Ap ikke har tatt inn over seg hva som er de største utfordringene innen likestilling i dag. (…) Det er viktigere å få minoritetskvinner ut i arbeid enn å kvotere inn ledere.

02. september 2013. Nationen spør Solveig Horne hva hun syns om at Frp er det partiet med lavest kvinneandel. Blant partiets 19 førstekandidater er kun fem kvinner.

– Det tror jeg er litt tilfeldig. I Frp har vi tradisjon for å nominere de beste kandidatene, uavhengig av kjønn.

3. september 2013. Solveig Horne får spørsmål fra BLIKK om Frp vil øke eller kutte støtten til LHBT-organisasjoner:

– Vi har kuttet støtten i det nåværende budsjettet, og vi vil fortsette denne linjen. Vi mener at det er diskriminering i seg selv å ha egne støtteordninger. Det finnes regelverk som ivaretar homofile og lesbiskes rettigheter på lik linje med andre grupper i samfunnet. Diskrimineringsloven opprettholder rettighetene, og vi trenger ikke egne organisasjoner for å ivareta denne gruppas rettigheter.

15. oktober 2013. Ryktene forteller at Solveig Horne (Frp) blir vår nye barne- og likestillingsminister.

Da gjenstår det bare å ønske lykke til. Horne er mot kvotering, men representerer et parti som selv er verstinger når det kommer til kjønnsbalanse. Hun ser ikke noe behov for støtte til organisasjoner som jobber for LHBT-personers rettigheter, og er bekymret for barnebøker som fremstiller homofili som vanlig. Hun vil fjerne både likestillingsombudet og fedrekvota og mener fedre bare må «bli tøffere».

Det er ikke umulig at ministerposten overleveres Solveig Horne med snubletråder i vente. De kaller det visst likestilling.

Tekst: Hilde Sofie Pettersen

Share This