Debatt om mødrenes helse og fotoustilling fra Kongo står på planen når Nobels fredssenter feirer morsdagen på alvor noen dager før dagen.

Førstkommende søndag feires landets mødre, og i hver en fjord og hvert fjell diskes det opp med frokost på sengen og muligens et morsdagskort fra mødrenes håpefulle. Kanskje er barna født på den lokale fødeavdelingen, kanskje skal den snart legges ned. Debatter som norsk sykehuspolitikk er om man kan si, dessverre ikke tema i store deler av verden. Flere steder er tilbud til fødende kvinner heller fraværende. I følge tall fra UNFPA dør 1000 kvinner daglig av følger knyttet til graviditet og fødsel. 90 prosent av dødsfallene skjer i Asia eller Afrika.

Torsdag bruker Sex og Politikk, Utenriksdepartementet, FNs befolkningsfond (UNFPA) og Nobels Fredssenter morsdagen til å sette lys på de mer alvorlige aspektene ved det å bli mor. Med tittelen No woman should die giving life er tema for paneldebatten lagt, og tiltross dystre statistikker taler undertittelen positivt om forbedring. Men så er også deltakerne i debatten ingen hvem som helst: Dr. Babatunde Osotimehin, den nye lederen av FNs befolkningsfond, miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og Gro Lindstad, daglig leder, FOKUS.

– Vi ønsker å gi morsdagen et politisk innhold og sette fokus på globale helseforskjeller blant kvinner. Særlig ønsker vi å formidle et budskap om svangerskapsrelatert dødelighet. Dette er fordi en av de største forskjellene mellom fattige og rike kvinner i verden er sjansen for å overleve sine svangerskap. Det femte tusenårsmålet, som tar sikte på å redusere svangerskapsrelatert dødelighet med 3/4 og å gi universell tilgang til reproduktiv helse innen 2015 – er også det tusenårsmålet som ligger lengst unna å bli oppfylt, forklarer Anja Sletten, organisasjonssekretær i Sex og Politikk.

Internasjonal solidaritet er også et nøkkelord for dagen, og i forbindelse med debatten vises fotoutstillingen Congo/Women som projeksjon på fredssenterets fasade. Fotoprosjektet tar for seg det daglige livet for kvinner i Kongo – et land som i stor grad mangler helsetilbud, hiv/aids er et enormt problem og seksualisert vold mot kvinner er vanlig. I følge prosjektets nettsted, ønsker fotografene ikke bare å belyse kongolesiske kvinners liv, men også bidra til forandring og bevisstgjøring gjennom kunsten. Den alternative morsdagen gir et litt annet visuelt bidrag enn det man får gjennom Hallmarks morsdagskort, altså. Men like fullt skal den ut til folket.

– Med en alternativ morsdag setter vi fokus på en problemstilling som diskuteres på politisk nivå, men som kanskje ikke er så godt kjent i allmennheten, sier Sletten.

Morsdag på alvor, Nobels Fredssenter 10.februar 2011

16.30 – 17.45 Paneldebatt. No woman should die giving life: How can we improve maternal health in the developing world? Påmelding til post@sexogpolitikk.no

18.00 – 21.00 Projisering av CONGO/WOMEN. Åpent for alle.

Utstillingen CONGO/WOMEN vil projiseres på fasaden av Nobels Fredssenter, akkompagnert av musikk av Mario Grigorov. Fotografene i utstillingen er Lysey Addario, Marcus Bleasdale, Ron Haviv og James Nachtwey fra VII Photo Agency. CONGO/WOMEN er produsert av Art Work Project og Ellen Stone Belic Institute.

Share This