Med filmen Miss Representation og tilhørende skoleprogram, tar Bergen Internasjonale Filmfestival debatten om medias kvinnesyn.

Filmen Miss Representation er et aldri så lite oppgjør med amerikanske mediers dekning av kvinner i maktposisjoner. I traileren til filmen møter vi blant annet Fox News’ kommentatorer som ikke ser for seg annet en PMS og humørsvingninger for kvinner i politikken. Gjennom mediene rettes fokus på kvinnenes utseende heller enn meninger, og filmen stiller spørsmålet om ikke dette fører til at vi får et bilde av at makt og politikk er forbeholdt menn?

Selv om noen av eksemplene ville være utenkelige i Norge, skal man ikke langt tilbake i arkivene for å se at dette er aktuelt materiale også på denne siden av dammen. I siste nummer av Fett intervjuer Tove Giskeødegård stipendiat Ingrid Dalhlen Rogstad om kvinnelig politikeres mange dilemmaer når det kommer til selvpresentasjon og klesvalg. Rogstads forskning viser at i Norge omtales kvinnelige og mannlige politikeres utseende tilsvarende like mange ganger i media, men omtalen har forskjellig vinkling.

– Gjennomgående er beskrivelsen av menn mer deskriptiv, nøytral og bemerkningen om utseende nevnt i en bisetning. For eksempel «Jens Stoltenberg hadde på seg statsministerdressen».

Omtalen av kvinnnene er gjennomgående mer negativ og utseende er dessuten hovedfokuset i saken.

– En kvinne har mindre spillerom for hvordan hun kan oppføre seg uten å miste makt, fordi politikerrollen er forankret i en mannlig mal, mener Rogstad.

I møte med media blir det vanskelig å vinne, oppsummerer Giskeødegård:

«I et land som liker å fremstå som en gruppe ujålete friskuser, hvem har nerver til å vise at de legger stor vekt på  klesdrakt og utseende? På den annen side: Med terningskastbonanza i ukespressen og en tendens til å sette likhetstegn mellom vellykkethet og et og et pent ytre – hvem har nerver til å la være?»

I tirsdagsutgaven av Bergens Tidende denne uken  (11.10.2011) kommenterer BIFFs debattansvarlig Håkon Tveit at det er flere stemmer innenfor norsk media som drar kvinnesynet i samme retning. Særlig viser Tveit til Bergensavisens og Frank Johnsens dekning av Rihannas konsert i sommer.

– Hvis du ser på BA sin dekning av konsertene til Kanye West og Rihanna på Koengen i sommer, vil du se en betydelig forskjell.

Under BIFF inviterer Tveit tusen skoleelever til filmvisning av Miss Representation og debatt om medias kvinnesyn med BAs artikkel som case.

– Elevene skal få se hva slags kvinnesyn som blir representert: En fullstendig seksualisering av Rihanna, at hun er kåt på scenen, og så videre. Det er ganske drøye saker, som har veldig lite med musikk å gjøre, uttaler han til BT.

Skoleprogrammet  tar slik opp Miss Representations tema: hvordan påvirker media ungdommers bilde av kvinners plass i samfunnet? Regissør Jennifer Siebel Newsom har selv erfaring fra det ensidige fokuset på kvinner. I følge Biffs nettsider har hun fått mer oppmerksomhet for å være den vakre kvinnen til en politiker heller enn å få kred for egen karriere.

Med debatten rundt Miss Representation blir det kanskje en forandring på det.

Bergen internasjonale filmfestival 19. – 26. Oktober

Miss Representation vises første gang 19. Oktober 09.45.

Share This