Oslo dokumentarkino og Fett presenterer: The Price of Sex – en oppsiktsvekkende og sterk dokumentar om menneskehandel i Europa. Etter filmen åpnes det for spørsmål og debatt.

Mimi Chakarova følger ofre for sex trafficking i Europa fra fattige landsbyer i Øst-Europa til en svært brutal prostitusjonsindustri i Europa og Midtøsten. Chakarova ga seg ut for selv å være prostituert for å infiltrere miljøet.

Få andre har klart å trenge så dypt inn i denne kriminelle industrien som det hun har greid. Filmen er eksepsjonell i sin dokumentasjon på hvordan dette foregår. Samtidig stiller den også viktige spørsmål rundt journalistisk etikk: Hvor nært er det greit å skildre noen når de er på sitt svakeste?

Mer informasjon om filmen: priceofsex.org

Arrangementet foregår i Oslo 22. mai, og i Bergen 23. mai.

Etter visningen vil Mimi Chakarova intervjues av Synnøve Økland Jahnsen. Det vil også åpnes for spørsmål fra salen.

Synnøve Økland Jahnsen er stipendiat ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiB. Hennes doktorgradsavhandling handler om norsk prostitusjonspolitikk og den internasjonale kampen mot menneskehandel og ser på samspillet mellom sosial- og kriminalpolitikk i krysningspunktet mellom utlendingsrett og strafferett. Hun har gjennomført et bredt feltarbeid, og blandt annet forsket på politiets spesialseksjoner for menneskehandel og organisert kriminalitet ved to politidistrikt.

Ordstyrer: Jean Christine Cena/Hilde Sofie Pettersen

Filmen varer i 72. min.

Inngang: 90/50 (studentrabatt)

Arrangementet finansieres i samarbeid med Politidirektoratet, Politihøgskolen, Senter for kvinne og kjønnsforskning ved UiB, Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) og FN-sambandet.

Share This