Abonnementer

Kr 650 pr. år

Les mer og kjøp nummer

Feministisk boligmarked nå!

Les mer og kjøp nummer

Teori om seksualitet og aseksualitet, feministisk broderi, å vandre med formødre, tempelklær til besvær, size matters og mye mer

Les mer og kjøp nummer

Vi har tolka «by og bygd» i brei forstand. Vi ser miljø, byar og bygder. Kor vi bur, kva det gjer med oss, korleis vi snakkar om og oppfattar kvarandre, har så mykje å seie for liva vi lev. Dette ville vi sjå på i nummeret.

Les mer og kjøp nummer

Vi kommer ikke utenom at huden vår påvirker hvordan livene våre forløper seg, skriver Priya Bains, gjesteredaktør for Fett 4/20.

Les mer og kjøp nummer

Kr 450 pr. år, dekker frakt

Les mer og kjøp nummer

Hva er maskulinitet, og finnes det flere måter å være maskulin på? I utgaven kan du lese om dragkinging som feministisk praksis, om toxic masculinity og mye mer.

Les mer og kjøp nummer

4/19 – Følelser

Kan følelser være politiske? Og hva har «empowerment» med fattigdomsbekjempelse å gjøre? Les Maria Pasenau om frykt, tårer og eksorsisme, om syke piker, sinte kvinner og følsomme menn.

Les mer og kjøp nummer

Hva betyr det å være skeiv? Hvem har sin plass, og hvem holdes utenfor fellesskapet i den skeive bevegelsen? Og hvilke skeive kamper ser vi i dag? I dette nummeret kan du blant annet lese om homonasjonalisme, skeive minoriteter, og mye mer.

Les mer og kjøp nummer

Hva er grensene for språk, hvordan blir man trygg i en kropp som trenger hjelp? Les om funkismiljøets rasisme, streik, en ableist by og mye mer.

Les mer og kjøp nummer