Studentersamfunnet i Bergen holder møte om «Kvinner i Akademia» tirsdag 27. mars.

For hundre år siden fikk Norge sin første kvinnelige professor. I dag utgjør kvinner over halvparten av studentmassen. Samtidig synker andelen kvinner jo høyere opp på karrierestigen man kommer. På professornivå er kun én av fem kvinner. Hva skyldes denne ubalansen?

Studentersamfunnet i Bergen har fått tak i Cathrine Egeland, forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet og Linda Rustad, seniorrådgiver i Universitets- og høgskolerådet for å diskutere, blant annet, strategier for å fremme likestillingen mellom kjønnene i akademia.

Vel møtt!

Tidspunkt: 18.00.

Sted: Teglverket, Det Akademiske Kvarter.

Martin Reksten, presseansvarlig for Upop-komiteen.

Lenke til møtet: http://samfunnet.sib.no/events/kvinner-i-akademia/

Share This