For flertallet av kvinner med barn under seks år har det ingen betydning om de er yrkesaktive eller hjemmearbeidende, skriver aftenposten.no. Dersom inntekten er under 336.000 kroner (4,5G) i året, vil det gi samme pensjonsuttelling om de er hjemme eller arbeider fulltid.

Årsaken er en bedring av omsorgsopptjeningen, der satsen for pensjonsopptjening for personer med barn under skolealder er satt opp til 4,5G fra tidligere 4G. De som har lengre perioder med omsorgsoppgaver sikres dermed en bedre pensjon enn tidligere.

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik sier til Aftenposten at dette kan resultere i en mindre skjev fordeling av pensjon i menns favør, men hun legger til at «[…] ordningen stimulerer til at kvinner fortsatt blir hjemme». Ulikheter mellom kvinner og menn skyter i følge Ørstavik fart når de får barn, men kan motvirkes med en likere fordeling av fødselspermisjonen.

Share This