Loven som gir spanske kvinner rett til selvbestemt abort er bare tre år gammel, men står allerede i fare for å bli kraftig innskrenket og i verste fall fjernet.

Tekst: Hilde Staalesen Lilleøren

Opposisjonspolitikere, skuespillere, journalister og fagforeningsmedlemmer samles nå i kampen for fortsatt selvbestemt abort i Spania. Mer enn 50 kjente spanske personligheter har gått sammen i protest mot Rajoy-regjeringens kommende, og foreløpig ukjente, forslag om innskrenking av loven som i dag gir rett til fri abort i Spania. Under den felles plattformen «Selvbestemmelse gjør oss fri» er det blitt laget en videosnutt som søker å gi svar på hvilke kvinner som velger å ta abort. Svaret er åpenbart: Alle slags kvinner.

Videosnutten er en reaksjon mot justisminister Alberto Ruiz-Gallardón og regjeringspartiet Partido Popular (PP) sine klare visjoner om å innskrenke nåværende abortlov. Under en utspørring i kongressen nylig uttalte Gallardón at den reviderte loven ikke lenger bare skal beskytte kvinner som ønsker å ta abort, den skal også beskytte «retten til liv» og «retten til det ufødte». Slike uttalelser lover ikke godt for hans motstandere og skaper i tillegg usikkerhet rundt revisjonsforslaget som PP nå arbeider med.

Nåværende abortlov ble innført for bare tre år siden. I 2010 fikk sosialdemokratiske PSOE og statsminister José Rodriguez Zapatero gjennomslag for å tillate selvbestemt abort inntil uke 14. At loven allerede står i fare for å bli kraftig innskrenket er en direkte konsekvens av regjeringsskiftet i 2011, og sier dessuten en del om de sterke ideologiske motsetningene i spansk politikk.

Abortmotstanden i Spania har alltid vært stor, og da Zapatero-regjeringen fikk gjennom den, i katolsk og spansk sammenheng, svært liberale abortloven, var det mot alle odds. Utover den selvsagte fordømmelsen fra den katolske kirken og den politiske opposisjonen, var motstanden stor også blant vanlige folk. Titusener tok den gang til gatene for å protestere mot den nye loven.

I kjølvannet av økonomiske nedgangstider følger ikke sjeldent en vridning både mot konservativ politikk og tradisjonelle verdier. Spania var intet unntak, og det var derfor med solid flertall at statsminister Mariano Rajoy og PP vant valget i 2011. Det konservative partiet gikk til valg med løfter om å hjelpe landet ut av den økonomiske krisen men ga også klare signaler om at de ønsket å revidere en rekke sosiale reformer. PP, som har rent flertall i parlamentet, arbeider nå bak lukkede dører om forslag til ny abortlov, og selv om mye fremdeles er usikkert, er det en viss sjanse for at spanske kvinner nå kommer til å miste sin ferske rett til selvbestemt abort.

Allerede i sin første tale i parlamentet, i januar 2012, proklamerte Gallardón at han ønsket å reformere den ferske abortloven. Siden den gang har han gjort det klart at målet er å gå tilbake til 1985-loven som sier at abort bare er tillatt ved tre tilfeller: ved høy risiko for mors helse, ved voldtekt og ved alvorlige defekt ved fosteret. Det blir imidlertid ikke uten kraftig motbør, denne gang fra de mange som er for kvinners rett til selvbestemmelse over egen kropp.

Kilde: El Mundo

Share This