Vi ferier Fett#3 med fest og samtale om hip hop og kjønn på Litteraturhuset i Oslo. I denne utgaven skriver artist og samfunnsgeograf Jo Morten Weider (Whims) om kvinnelige, svarte rapperes (Nicki Minaj, Missy Eliott, Lil Kim) muligheter for frigjøring innenfor hip hop, men også hvordan det er vanskelig å unngå det seksualiserte fokuset på kroppen som (ofte) spiller på lag med markedskreftene. Denne teksten er utgangspunkt for… slippfestens panelsamtale om sjangerens potesial for progressive tanker om kjønn og feminisme. Hip-hop og kvinnesyn, det er hakk i platen. Horer og halliker. Kommersialisme, tingliggjøring og generelt kjip språkbruk. Men likevel fortsetter vi å høre på det, og med flere gode grunner.

Hiphopkulturen er kjent for sine stereotypiske og polariserte kjønnsroller, og er det problematisk at det finnes et middelklassepublikum som ser på dette som karnivalistisk underholdning, mens det i fattige arbeiderklassestrøk ikke er en altfor upresis beskrivelse av virkeligheten?

I lys av avsløringene og den relativt beskjedne kontroversen rundt gangsterrapperen Rick Ross’ fortid som fengselsbetjent, er det også rom for å stille spørsmål om hvor stor korrelasjon det egentlig er mellom imaget som selges i hiphop og den virkelighet artister og publikum bekjenner seg til. Mer info og flere deltagere kommer.

I panelet: Øyvind Holen, skribent og forfatter. (Hiphop-hoder, Hiphop: Graffiti, rap, breaking, dj-ing, Hiphop faktaløve)

Jo Morten Weider (Whims), artist og samfunnsgeograf.

Vågard Unstad, (grise)rapper i A-Laget, engasjert bergenser og twitrer.

Mari Røsjø fra Hank og Mari, en av ytterst få kvinnelige rappere i Norge. 22 år.

Bladet har temaet kvinner og klær, vi ser på hijabens historie, sammenhengen mellom klær, politikk og makt, klær og voldtekt, smokingens historie, feministisk design, dameblader og går norsk design etter i sømmene. Mannsforsker Michael Kimmel skriver om høyreekstreme og kjønn og Mathias Danbolt advarer mot at bearbeidingen av terrorangrepet ikke blindt reproduserer et glansbilde av det «eksepsjonelle» Norge som overgår alle i eksellens, enten det gjelder fremskritt, likestilling, sammenhold, åpenhet og godhet. Vi leter etter skeive eventyr og Trine Skei Grande etterlyser bedre rettigheter for single.

Litteraturhuset, Oslo 29. september kl. 18.00

Share This