Velkommen til slippfest for årets første nummer av Fett! Temaet er arbeidsliv, og vi inviterer til panelsamtale om kvinners plass i det såkalte PREKARIATET.

Cover_fett1/2016 i salg nå

Langt flere kvinner enn menn befinner seg i en arbeidssituasjon som passer til beskrivelsen av det den britiske økonomen Guy Standing kaller prekariatet: den voksende gruppen arbeidstakere uten fast tilknytning til arbeidsgiver. Nesten dobbelt så mange sysselsatte kvinner som menn er i midlertidige stillinger, og tallet er særlig høyt i aldersgruppen 25-39 år.

Delte saker fra 1/2016:

Den midlertidlige kvinnen, av Elin Kittelsen (Morgenbladetportalen)

Kvinnefiendtlig handel, av

På hvilke måter rammes særlig kvinner av midlertidighet og økt usikkerhet i arbeidslivet? Hva er de bakenforliggende årsakene til dette, og hva blir konsekvensene av en slik kjønnsmessig skjevfordeling? Hvordan påvirkes kvinners anledning til å etablere en karriere, et hjem og å stifte familie? Og ikke minst – hvilke eksistensielle og psykologiske erfaringer følger av en prekær tilværelse?

Cathrine Egeland, Toril Hjorthol og Kari Kristensen møtes til samtale med Fett-redaktør Hedda Lingaas Fossum.

Cathrine Egeland er filosof og arbeidslivsforsker ved HiOA, der hun blant annet forsker på midlertidige ansettelser og kvinners deltidsarbeid.

Toril Hjorthol er samfunnspsykolog og jobber som prosjektmedarbeider på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Tidligere i år skrev Hjorthol om prekariatets individpsykologiske fallgruver hos Manifest

Kari Kristensen er frilansjournalist, aktivist og bartender. Hun har skrevet en rekke artikler om prekariatet, blant annet i Klassekampen og bloggkollektivet Maddam.

 

Arrangementet er støttet av Tidsskriftforeningen, Fritt Ord og Kulturrådet.

 

Share This