Brev fra innsiden – Baajh Vaeride Årrodh

Ida Helene Benonisen var en del av 16 unge som torsdag 23. februar gikk inn i Olje- og Energidepartmentet for å protestere mot at vindmølleparken på Fosen fortsatt står, 508 dager etter at Høyesterett avgjorde at vindmøllene utgjør et brudd på menneskerettighetene til reindriftssamene i området.