Når Universitetet i Bergen feirer stemmerettsjubileet, er det med en storslagen, internasjonal konferanse om kjønn og statsborgerskap. Passende nok bærer begivenheten navnet til en av Bergens fremste forskere: Ida Blom konferansen starter mandag.

I jubileumsåret er det selve grunnstammen i staten, statsborgerskapet, som skal legges frem og diskuteres i Bergen i konferansen Gendered citizenship: History, politics and Democracy. Mens Norge var for pionerstat å regne ved å gi stemmerett til menn og kvinner i 1913, er stemmeretten nærmest en selvfølge i verden i 2013. Likevel er det mange utfordringer å løse, da rettigheter, privilegier og plikter fortsatt ikke er likt fordelt mellom borgere innad i en stat, heller ei i et globalt perspektiv, står det i konferansens programomtale. Konferansens tema setter fokus på hva det vil si å være borger i et samfunn i 2013, både med tanke på politiske, økonomiske og kulturelle prosesser, men også gjennom identitet og følelse av tilhørighet.

Norsk jubileum til tross, konferansens globale tema speiler konferanses deltakere. Det er ingen hvem-som-helst som kommer til Bergen til uken: hovedtalerne inkluderer blant andre Gayatri Chakravorty Spivak (Columbia University), Jasbir Puar (Rutgers University), Mounira Maya Charrad (University of Texas), og selvsagt professor emerita Ida Blom selv. Sistnevnte har gjennom sin karriere gjort banebrytende arbeid innenfor kjønnsforskningen, og ble nylig utnevnt til æresmedlem av American Historical Society. Innlegget til konferansen har fått tittelen «Troubled gender identities in a changing society- Norway at the end of the long 19th century».

Universitetet i Bergen og Uni Rokkansenteret: Ida Blom Conference. 14–15 oktober 2013. Bergen.

Share This